FTN otevřelo první MOZKOVOU BANKU v ČR

23.06.2021

Česká republika má svou první MOZKOVOU BANKU (BrainBank), kterou slavnostně otevřela Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze, a to za účasti ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., děkana fakulty prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc, a přednostů Neurologické kliniky 3. LF UK ve FTN doc. MUDr. Roberta Rusiny, Ph.D. a Ústavu patologie a molekulární medicíny FTN a 3. LF UK prof. MUDr. Radoslava Matěje, Ph.D.

V rámci úzké spolupráce mezi Neurologickou klinikou 3. LF UK a Ústavem patologie a molekulární medicíny 3. LF UK ve FTN vzniklo unikátní pracoviště, které bude důležité a významné pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí (Alzheimerova, Parkinsonova či Huntingtonova nemoc aj.), a to díky kvalitnímu výzkumu archivované mozkové tkáně zemřelých pacientů na různé neurologické nemoci. Výsledky výzkumů pomohou ke vzniku lepších a kvalitnějších léčebných metod či k vývoji nových budoucích léků.

Motto Mozkové banky ve FTN je „Ve zkoumání mozkové tkáně je naděje pro nemocné s demencí.“ Sloužit má právě výzkumu a hledání  léčby na závažná neurologická onemocnění typu Alzheimerova nemoc aj., kterými v Česku trpí kolem 150 tisíc lidí a jejich počet bohužel neklesá.

V rámci programu byla nejen samotná prohlídka prostor mozkové banky, ale i odborný výklad k práci s mozkovou tkání, který přítomným hostům přiblížil prof. Radoslav Matěj, přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny.

„Pokud chceme vědět lépe, co se odehrává v hlubinách alzheimerovského mozku, co je špatně u Parkinsonovy nemoci nebo proč pacienti s Huntingtonovou nemocí mají nezadržitelné mimovolní pohyby a záškuby, tak právě kvalitní výzkum je to, co velmi pomáhá,“ vysvětlil přednosta kliniky Robert Rusina.

„Jsem velice rád, že se nám a ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, po dlouhé době, povedlo otevřít tuto v České republice ojedinělou mozkovou banku, která bude určena pro výzkumné a vědecké účely v oblasti závažných neurologických a neurodegenerativních onemocnění. Chtěl bych ocenit pozitivní přístup jak ze strany vedení 3. lékařské fakulty UK, tak i naší Neurologické kliniky a zároveň našeho Ústavu patologie a molekulární medicíny, protože bez této kolektivní spolupráce by velice těžko mohlo dojít ke vzniku zmíněného expertního pracoviště,“ řekl ředitel FTN Zdeněk Beneš a dodal: „Naše nemocnice má velkou tradici v léčbě a diagnostice neurogenerativních onemocnění. Před dvaceti lety se tu otevřela Národní referenční laboratoř, která se věnuje například diagnostice tzv. nemoci šílených krav.“

„Pro mozkovou banku je velmi důležité, abychom věděli, co se v těch vzorcích mozku nachází. Nejdříve musíme udělat neuropatologické vyšetření, ke kterému stačí malé vzorky tkáně z různých oblastí mozku, a zbývá velké množství tkáně, která pro diagnózu už není potřeba, ale dosud ji nebylo možné uchovávat,“ doplnil Robert Rusina.

Doc. Robert Rusina přiblížil, co je největší výzva při výzkumu konkrétně Alzheimerovy choroby. „Pořád ještě úplně nevíme, co je prapříčinou toho onemocnění. Víme, že se v mozku ukládají určité bílkoviny, které jsou mozku vlastní a které za normálních podmínek u zdravého člověka mají svou funkci, doslouží a vytvoří se znovu. Pak se najednou stane něco, co způsobí, že tyto bílkoviny se začnou v mozku bohužel ukládat a mozek se jich neumí zbavit a postupně to vede k zániku nervových buněk,“ vysvětlil. Tyto nervové buňky ovlivňují například pohyb, řeč, orientaci v prostoru atd.


Co je mozková banka?

Mozková banka je zařízení, ve kterém jsou uchovávány vzorky mozkové  tkáně zemřelých pacientů na různé neurologické nemoci. Výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění i dalších oblastí neurověd je bez vyšetřeného, odebraného a skladového materiálu prakticky nemožný. Vývoj léků či léčebných postupů pro terapii různých neurologických nemocí je závislý přímo na výzkumech a analýzách mozkové tkáně.

Nejbližší mozkové banky jsou například v Německu či ve Francii anebo v Nizozemsku. Jsou vzájemně propojené do evropské sítě a úzce vědecky mezi s sebou spolupracují. Slavnostního otevření se zúčastnila i filmová a divadelní herečka Gabriela Míčová a zástupci odborné společnosti.

VÍCE o mozkové bance: www.brainbank.cz

VÍCE o Neurologické klinice najdete ZDE

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.