Lymská borelióza

1) Kde a jak se člověk může nakazit?
Lymeská borelioza je onemocnění, jehož projevy byly v literatuře popisovány již koncem 19. století, původce však byl odhalen až v 80. letech minulého století. Onemocnění způsobuje bakterie šroubovitého tvaru nazvaná Borrelia burgdorferi, která má několik poddruhů. Přenašečem borelií je u nás klíště obecné, a to všechna jeho vývojová stadia. Promořenost klíšťat je u nás v průměru kolem 10%, v některých oblastech i 3x větší. Otázkou zůstává možnost přenosu jinými členovci než klíšťaty.

2) Co je zdrojem nákazy?
Zdrojem nákazy bývají obvykle hlodavci, na kterých klíště sálo a na nichž se tím infikovalo.

3) Jak se nemoc projevuje a jak může člověka ohrozit?
Klinické projevy nemoci lze rozdělit do 3 stádií, jejichž závažnost může kolísat od velmi lehkých průběhů s tendencí k spontánní úzdravě až po závažné projevy vedoucí k trvalým následkům.
Typickým projevem 1. stadia je zarudnutí kůže zvané erythema migrans, které se objevuje v místě přisátí klíštěte, je kruhovitého tvaru s poloměrem nejméně 5 cm, často mnohem větší, v niveau kůže, většinou s centrálním výbledem. Tento kožní projev nesvědí ani nebolí, a pokud je na zádech nebo ve vlasech, pacient o něm ani nemusí vědět. Další projevy 1. stadia jsou netypické, mohou se objevit i u mnoha jiných nemocí. 2. stadium se v našich podmínkách může projevit častěji příznaky ze strany centrálního nervstva jako zánět mozkových blan, obrna lícního nervu apod. zatímco v Americe bývá častější postižení srdce ve formě poruch srdečního rytmu. Ke druhému stadiu lze zařadit postižení kloubů, oční projevy a další. 2. stadium nastupuje v řádu týdnů a měsíců po nákaze. 3. stadium nastupuje po více měsících až letech a bývá postižena kůže, klouby a nervová soustava a je charakterizováno chronickým postižením těchto orgánů. Zde se již nejedná o přímé působení bakterie, ale o vyvolání imunitní reakce v těle.

4) Co způsobuje a proč je borelioza nebezpečná?
Projevy nemoci jsou popsány výše. Udává se však, že jen minimum lidí, kteří se nakazili Lymeskou boreliozou, (do 5%) onemocní. Nebezpečí vyplývá z možnosti skrytého nebo necharakteristického průběhu prvních stadií onemocnění, kdy nemoc není včas léčena a může vést nepoznána až k těžkým příznakům, často trvalým. Druhým extrémem, který je neméně nebezpečný, je opakované vyšetřování a léčení antibiotiky často zbytečně, které může vést ke vzniku rezistence na antibiotika, k poklesu imunity takto léčených osob a v neposlední řadě také k tomu, že pacient se na svoji nemoc zcela upne, téměř nic jiného neřeší a stává se tak obětí své, třeba ani nepotvrzené nemoci.

5) Jak probíhá léčba a jak dlouho trvá?
Očkování proti tomuto onemocnění zatím pro člověka nebylo vyvinuto. Léčíme antibiotiky, v případě postižení centrálního nervstva takovými, které pronikají do mozkomíšního moku. U kloubních forem se přidávají léky tlumící bolest, otoky, apod. Léčba antibiotiky musí být v odpovídající dávce a po odpovídající dobu. O zahájení léčby by měl rozhodnout odborník, který dokáže správně posoudit klinický projev nemoci v prvním stadiu a komplexně zhodnotit klinické projevy v korelaci s laboratorními testy ve stadiu dalším.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.