Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN je samostatným specializovaným pracovištěm hrudní chirurgie a jako jediné v ČR přebírá péči o nemocné s plicní a mimoplicní tuberkulózou a plicními mykobakteriózami.

V těsné spolupráci s Pneumologickou klinikou a Radiodiagnostickým oddělením rozhoduje o diagnostických a léčebných operačních výkonech u nemocných s nejasným nebo závažným onemocněním včetně operací pro karcinom a TBC.

Současně klinika zajišťuje komplexní chirurgickou péči o mammologické pacientky v úzké spolupráci se všemi odbornostmi v rámci mammárního týmu.


Na klinice provádíme všechny operace plic, mezihrudí, a stěny hrudní. Věnujeme se především léčbě rakoviny plic. V těchto případech provádíme vedle radikálních plicních resekcí pravidelně odstranění mízních uzlina na straně nádoru, tzv. mediastinální lymfadenektomii. Vedle rozsáhlých radikálních plicních resekcí se intenzivně věnujeme miniinvazivní hrudní chirurgii - videotorakoskopii a videoasistovaným resekcím. Tato oblast zaujímá především diagnostické výkony (od zánětlivých afekcí přes fibrozní změny až k metastázám maligních nádorů), dále léčbu poranění hrudníku (hemotoraxu a pneumotoraxu) a hnisavých procesů v dutině hrudní (empyemu a abscesu plic). Provádíme celou škálu diagnostických výkonů včetně mediastinoskopie. V mezihrudí se soustředíme na odstraňování nádorů thymu a dalších. Operace stěny hrudní zahrnují stabilizaci hrudní stěny po těžkých úrazech, operace nádorů a vrozených deformit (např. vpáčený hrudník). Operujeme také brániční kýly včetně kýl v oblasti jícnu, deformity bránice a rozsáhlé nitrohrudní strumy.


V současné době řešíme 3 výzkumné úkoly

  • Mediastinální lymfadenektomie
  • videotorakoskopie v ranné fázi empyemu hrudníku
  • monitorování nemocných se snahou předpovídat zánětlivé komplikace.

Spolupracujeme zejména s Pneumologickou klinikou 1. LF UK a FTN v Krči,  ale i s dalšími plicními odděleními např. FN Bulovka, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, Nemocnice Jindřichův Hradec atd. Ve spolupráci s IKEM operujeme na naší klinice nemocné po transplantacích srdce.


Chirurgická léčba onemocnění prsu a melanomu

Zajišťujeme odběr biopsií z hmatných nádorů prsu a biopsie podezřelých nehmatných ložisek. Aktivně řešíme problematiku nehmatných lézí prsu, které před operací značíme různými technikami - pod ultrazvukovou kontrolou či metodou stereotaktickou. V indikovaných případech zajišťujeme pro pacientky vyšetření prsu magnetickou rezonancí (MR). Úzce spolupracujeme zejména s radiodiagnostiky, onkology, gynekology a patology v rámci mammárního týmu.

přednostka:
MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA
alice.taskova@ftn.cz
tel.: 261 083 312


primářka:
MUDr. Klára Česlarová
klara.ceslarova@ftn.cz
tel.: 261 083 313


zástupce přednostky
pro výuku, vědu a výzkum:
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
vladislav.hytych@ftn.cz


sekretariát:
Barbora Slabová
barbora.slabova@ftn.cz
tel.: 261 083 312


vrchní sestra:
Mgr. Renáta Michalíčková, DiS., MBA
renata.michalickova@ftn.cz
tel.: 261 083 323


kontakty:
JIP: 261 083 313
sál: 261 083 116
lůžka: 261 082 348
hrudni.chirurgie@ftn.cz


umístění:
pavilon B1, A1


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.