Ve FTN bylo slavnostně otevřeno robotické centrum pro obory urologie, gynekologie, chirurgie a hrudní chirurgie, a to za podpory programu REACT-EU!

26.02.2024

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) bylo slavnostně otevřeno robotické multioborové centrum, které bylo financováno díky dotačnímu programu REACT-EU. Projekt centra vznikl na konci minulého roku jako moderní robotické centrum, které nabízí zdravotní péči na nejvyšší špičkové úrovni, a to pro obory urologie, hrudní chirurgie, chirurgie a gynekologie, což je v rámci min. ČR unikátní. Od září 2023 k dnešnímu dni se na robotickém systému – daVinci úspěšně realizovalo celkem přes 135 robotických výkonů v uvedených oborech. Celkové investice na vytvoření robotického centra vč. samotného robotického systému, dalšího přístrojového zdravotnického vybavení (RTG, sono aj.), IT a stavby centra byly ve výši 190,7 mil. korun. Z vlastních zdrojů FTN částečně hradila výdaje spojené se zajištěním IT sítí a techniky, a to částkou ve výši 12,9 mil. korun. 

„Vyšší preciznost operačních výkonů, větší komfort pro operatéry, méně pooperačních komplikací u pacientů i jejich kratší hospitalizaci. To vše nabídne nový robotický systém, který se začal používat v naší nemocnici,“ uvedl ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Chtěl bych zároveň poděkovat všem, kteří se na tomto pro nás významném projektu podíleli, a to nejen organizačně, ale i v rámci projektové podpory ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva zdravotnictví a dalších subjektů.“

Slavnostního otevření robotického centra se zúčastnili zástupci jednotlivých klinik a pracovišť, kteří již na tomto robotickém systému daVinci vykonávají operativu. Urologickou kliniku 3. LF UK zastupoval přednosta prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., Kliniku hrudní chirurgie 3. LF UK reprezentovala přednostka MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA, za Chirurgickou kliniku 1. LF UK byl přítomen její přednosta doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. společně s MUDr. Lukášem Vrbenským a Gynekologicko-porodnické oddělení zastupoval primář MUDr. Petr Kolek. Mezi dalšími pozvanými hosty byli starosta MČ Prahy 4 Ing. Ondřej Kubín, MBA, Ing. Karel Manoch, ředitel Odboru centrální administrace z Centra pro regionální rozvoj ČR a také zástupci dodavatele robotického systému daVinci ze společnosti Synektit Czech Republic.

Fakultní Thomayerova nemocnice už v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) úspěšně realizovala pět projektů. Součet dotací získaných z tohoto programu, včetně nástroje REACT-EU, přesahuje částku 687 milionů korun.

„Thomayerova nemocnice se řadí mezi nejúspěšnější příjemce evropských dotací plynoucích k nám prostřednictvím IROP, operačního programu, který náš úřad kompletně administruje. Takový výsledek je především skvělou vizitkou celého projektového týmu nemocnice. Rádi spolupracujeme na projektech, které tak významně zvyšují kvalitu zdravotní péče, které tak významně zvyšují kvalitu zdravotní péče,“ dodal Ing. Karel Manoch, ředitel Odboru centrální administrace Centra pro regionální rozvoj ČR.

Více o miniinvazivních chirurgických přístupech:

Miniinvazivní chirurgické přístupy se již od roku 2010 staly zlatým standardem a přinášejí snížení krevní ztráty, kratší dobu pobytu v nemocnici, urychlení samotné rekonvalescence a snížení pooperační bolesti ve srovnání s běžnou otevřenou operací. A současný rozvoj robotické chirurgie posunuje tyto hranice ještě dále a výhody, které přináší jsou mnohačetné vč. 3D vidění, artikulace nástrojů, které napodobují lidské zápěstí, zvětšení obrazu, filtrace třesu a poskytnutí další „ruky“. K dispozici jsou také chirurgické pomůcky, jako jsou pokročilé energie (bipolární impedance a harmonické kleště), použití fluorescence atd. Odborné studie navíc potvrzují zásadní ergonomické zlepšení pro chirurga při použití robotické asistence, a to zvláště při složitém chirurgickém výkonu ve srovnání se standardní laparoskopií, což je vzhledem k časové a fyzické náročnosti těchto výkonů velmi významné.

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.