Vznik robotického centra, rozvoj zobrazovacích metod a rozšíření možností práce s obrazovými daty pacientů ve Fakultní Thomayerově nemocnici



CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016291


Stručný popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření spektra a zvýšení kvality a bezpečnosti zobrazovacích diagnostických metod ve FTN v návaznosti na urgentní příjem a v kontextu nově se objevujících vážných zdravotních hrozeb, zejména pandemie covid-19.


Dílčí cíle projektu:

  • Zkvalitnění, rozšíření a navýšení kapacity diagnostických zobrazovacích metod tak, aby v době nepříznivé epidemiologické situace bylo možné za všech okolností zajistit vysoký standard neodkladné a urgentní péče i péče o infekční nebo potenciálně infekční pacienty.
  • Vytvoření multioborového centra robotické chirurgie.
    Operační výkony jsou ve FTN prováděny laparoskopicky nebo klasickou otevřenou cestou. V rámci projektu bude v kontextu s technologickým rozvojem chirurgických metod a operačních postupů zřízeno multioborové chirurgické robotické pracoviště, pro které bude zakoupen operační robotický systém, kterým FTN dosud nedisponuje. Přitom v současné době je dostatek informací, že výkony prováděné robotem poskytují lepší výsledky a nižší množství komplikací.
  • Zajištění rychlé, bezpečné a kvalitní IT infrastruktury pro sdílení, ukládání a vyhodnocování diagnostických obrazových a dalších dat ve FTN.
    Pavilonové uspořádání klade velké nároky na datové sítě, a především na vzájemné propojení jednotlivých pavilonů mezi sebou a mezi centrální a záložní serverovnou včetně PACS serverů a modalit, které přímo slouží pro sdílení radiodiagnostických informací napříč areálem. Pro kompletní dálkové sdílení zdravotnických dat chybí i některé moduly nemocničního informačního systému. Vzájemné propojení všech budov také znamená nutnost použití většího množství aktivních prvků datové sítě a optických propojení mezi jednotlivými lokalitami. V současné době je datová síť FTN tvořena 110 aktivními prvky, propojujícími více jak 100 serverů s cca 1600 koncovými stanicemi. Vzrůstající nároky na množství a rychlost přenášených dat, které jsou ještě umocňovány současnou situací, ve které jsou osobní kontakty nahrazovány dálkovými, kladou požadavky na rychlost sítě. Limitovaná kvalita jejích prvků přestává stávající řešení naplňovat.  

Plánované výsledky výstupy projektu:

Výsledkem bude rozšíření a rozvoj radiodiagnostických metod, zavedení nových chirurgických postupů a přístupů na novém operačním sále v nemocnici s urgentním příjmem I. typu. 

Rovněž dojde k rozšíření digitálních sítí a IT komponentů podporujících sdílení zdravotnických informací, co sníží množství kontaktů, ale umožní další rozvoj telemedicínských aplikací, jejichž význam je v pandemické situaci čím dál aktuálnější. 

Výstupem projektu bude doplnění vybavení potřebných zdravotnických provozů nejnovější radiodiagnostickou technikou, nově vzniklé a plně vybavené multioborové centrum robotické chirurgie, dále pak významné zvýšení kvality, kapacity a rychlosti sdílení obrazové a další zdravotní dokumentace, včetně rozšíření možností práce s obrazovými a dalšími diagnostickými daty ve FTN.


Projekt VZNIK ROBOTICKÉHO CENTRA, ROZVOJ ZOBRAZOVACÍCH METOD A ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ PRÁCE S OBRAZOVÝMI DATY PACIENTŮ VE FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu probíhá do 30. 11. 2023

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.