TN je nemocnice s historií a také centrum služeb, kvalitní zdravotní péče a odpočinku

16.08.2019

Thomayerova nemocnice – dříve tzv. Masarykovy domovy, má velmi pestrou a dlouholetou historii, která sahá až k začátkům vzniku samotného Československa. Zažila německý či ruský lazaret, pečovala např. o přeživší děti z Lidic a jako lékař zde pracoval politik MUDr. František Kriegel. V roce 2018 oslavila své 90. výročí a v současné době patří mezi největší zdravotnická zařízení v ČR, která zajišťuje zdravotní péči pro největší spádovou oblast v Praze. Ta čítá téměř 450 tisíc obyvatel Prahy 4 a z velké části i Středočeského kraje. Celkový počet lůžek je 1063 a z toho počet lůžek na JIP je 81. TN je nositelem mezinárodního certifikátu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem), uděleného WHO a UNICEF.

V roce 1954 byla nemocnice pojmenována po profesoru Josefu Thomayerovi, a to u příležitosti jeho 100. narozenin. Jedná se o zařízení pavilonového typu, které poskytuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni a úzce spolupracuje s akademickou obcí v rámci 1. a 3. LF UK na svých vybraných specializovaných pracovištích - klinikách. TN provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. Ošetřovatelská péče je založena na principech moderního ošetřovatelství, zejména ošetřovatelského procesu, zaměřeného na prevenci onemocnění a poradenství.

TN v číslech (za r. 2019)

 • Celkový počet oddělení: 32;
 • Průjezd sanitek – denně 300 až 500;
 • Celkový počet odborných centrových pracovišť: 7 (Centrová-biologická léčba – Onkologická klinika, Neurologická klinika, Pneumologická klinika, Interní klinika, Pediatrická klinika, Revmatologicko-rehabilitační odd., Oční oddělení);
 • Celkový počet zaměstnanců: 2481 (z toho počet lékařů – 447, zdravotních sester a porodních asistentek – 1006, ostatní – nelékařská povolání);
 • V roce 2018 – přes 34 tis. pacientů na akutním lůžku;
 • Počet ambulantních vyšetření v roce 2018 – téměř 728 tis. lidí;
 • Více INFO: Výroční zpráva TN za rok 2018;

TN nabízí kvalitní zdravotní péči

Thomayerova nemocnice není jen pouhou nemocnicí, ale je zároveň centrem služeb, kvalitní zdravotní péče a odpočinku.

 • Pacientům nabízí mimo jiné kvalitní rehabilitační a revmatologickou péči.
 • Pro včasný záchyt onemocnění prsu funguje v TN tzv. Mamografické pracoviště, které nabízí ženám komplexní služby spojené s léčbou, a to vše na jednom místě. Od screeningu prsu přes léčbu až po plastické úpravy prsou.
 • TN jako jediná v ČR léčí pacienty s tuberkulózou vč. tzv. multirezistentní tuberkulózy a umí je i operovat (viz Pneumologická klinika 1. LF UK a TN) ve spolupráci se samostatných specializovaným pracovištěm Odd. hrudní chirurgie.
 • Mezi specializovaná pracoviště patří např. dětská traumatologie a chirurgie, která má v TN svou tradici a patří mezi nejlepší v ČR.
 • Mužští pacienti s onemocněním prostaty zase uvítají zcela novou a unikátní italskou metodu operace prostaty pomocí laseru při nízké energii, která je vůči pacientovi velice šetrná oproti tradičnímu zákroku (viz Urologická klinika 3. LF UK a TN).
 • Lidé se zažívacími problémy zase ocení kvalitní zdravotní péči v  Endoskopickém centru, které působí na Interní klinice 3. LF UK a TN a kde TN nedávno získala v ČR ojedinělý ultrazvukový přístroj s elastografií, který snáze a přesněji dokáže odhalit smrtelná nádorová onemocnění a pacientovi navíc ušetří bolestivá vyšetření.
 • TN nabízí svým pacientům též kvalitní onkologickou léčbu v komplexním onkologickém centrum (KOC) pro Prahu a Středočeský kraj.
 • Titulem Baby Friendly Hospital se může pyšnit porodnice v TN, resp. Gynekologicko-porodnické oddělení, které má v Krči svou dlouholetou tradici a patří mezi nejvýznamnější v ČR.
 • V TN má svou tradici také Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, která poskytuje pacientům vysoce specializovanou péči v oboru onkochirurgie  zažívacího traktu vč. exkluzivních pánevních exenterací a jiných úzce specializovaných výkonů s celorepublikovou působností. Kromě toho klinika nabízí traumatologickou a všeobecně chirurgickou péči na vysoké úrovni.
 • V TN působí celá řada dalších specializovaných pracovišť, která nabízí svým pacientům kvalitní, dostupnou a vysoce nadstandardní zdravotní péči.

TN centrem služeb a odpočinku 

 • V rámci komplexní zdravotní péče nabízí TN svým pacientům, jejich rodinám a zaměstnancům duchovní péči, která má svou tradici a je historicky spjata se založením nemocnice. Jejím zázemím je místní kaple sv. Václava, která byla postavena v letech 1931 až 1934 a architektem byl Bohumír Kozák.
 • V TN působí Centrum podpůrné péče TN, které v rámci svého dobrovolnického programu pomáhá pacientům, jejich rodinám a zaměstnancům. Centrum vzniklo v r. 2005 jako vůbec první zařízení tohoto typu v ČR.
 • TN nabízí svým pacientům, zaměstnancům i blízkému okolí z pražské Krče celou řadu služeb, které mohou zde využívat.
 • Jedná se o tyto služby:
  - Lékárna s pohotovostní službou;
  - Prodejna zdravotnických potřeb;
  - Prodejna knih „Trávníček“ (pavilon „E“, za hlavním vchodem vlevo);
  - Libeřské lahůdky (pavilon „E“, za hlavním vchodem vpravo);
  - Oční optika „MK Optik“ (pavilon „A1“, za hlavním vchodem vlevo);
  - Prodejna potravin a drogerie (pavilon „C“, za pavilonem „D“, vedle jídelny);
  - Thomayerova kavárna (pavilon „A1“, za hlavním vchodem vlevo);
 • Lidé mohou využít tzv. odpočinkové a relaxační zóny, které jsou v TN k dispozici. První je hned za hlavním vchodem vlevo, a to naproti lékárně. Druhá relaxační-cvičební zóna je mezi pavilony „A1“ a „A2“. Místem pro odpočinek je i centrální park TN, který se nachází za hlavní budovou pavilonu „D“. Prostory TN zdobí i unikátní dřevěné sochy, které jsou instalovány v blízkosti porodnice (pavilon „U“) a mají název - Anděl, Mateřství a Pouto.
 • Zvláštností a v ČR jedinečné je rovněž to, že v TN je tradiční chov muflonů, který přispívá k relaxaci pacientů a návštěvníků nemocnice.

To vše a mnohem více je Thomayerova nemocnice, která tu je pro vás 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, a to už více jak 90 let.

Mgr. et. Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.