Duchovní péče a kaple sv. Václava má v TN svou tradici a historii

12.07.2019

Téměř 90 let slouží pacientům, jejich blízkým či zaměstnancům Thomayerovy nemocnice. Řeč je o nemocniční kapli, která byla postavena v letech 1931 až 1934 a jejím architektem byl Bohumír Kozák. Ten se při její stavbě inspiroval vršovickým kostelem sv. Václava od Josefa Gočára, který stojí na Čechově náměstí v Praze. Ke kapli patří samozřejmě poskytování duchovní péče, kterou v TN vykonává nemocniční kaplan Řehoř Jiří Žáček a jeho kolegyně Doubravka Vokáčová coby koordinátorka duchovní péče a zároveň kaplanka. Více o duchovní péči se dozvíte na webu TN.

Historie kaple sv. Václava v TN sahá až do 30. let minulého století a jejím architektonickým stylem je tzv. funkcionalistická moderna. Zajímavostí je, že výstavba kaple byla zčásti financována i ze sbírky, která vznikla po stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí na jeho obnovu, a jež se tehdy obnovit nepodařilo. Svému účelu kaple sloužila do svého zrušení po komunistickém převratu, nadále pak sloužila jako sklad a chátrala. Po sametové revoluci byla navrácena svému původnímu účelu a v roce 1991 ji jako kapli znovu vysvětil biskup František Václav Lobkowicz. Tehdy se její obnovy ujal především sbor Církve adventistů sedmého dne, který její interiér ze svých prostředků obnovil, doplnil kostelní lavice a další vnitřní zařízení. Má zde od té doby také své sídlo. Zůstává však majetkem státu a v péči Thomayerovy nemocnice.

Z vnitřního zařízení je pozoruhodný trojdílný obraz sv. Václava, který se zachoval z původního mobiliáře kaple za první republiky. Přesněji řečeno nejde o klasický obraz, ale o polní oltář, který byl ještě za první světové války běžně užíván pro sloužení mší v zákopech. Kdy, jak a kým byl do kaple donesen, není známo. Dobu komunistického režimu přečkal v nedalekém lhoteckém kostele. Dále má kostel nádherný železobetonový kazetový strop, pod nímž jsou umístěna barevná okna, ještě z dob výstavby.

Kaple je dnes užívána jako ekumenická, tzn. není bohoslužebně určená pro obřady pouze jediné církve.

  • Službu zde koná Církev československá husitská, pravidelně v pondělky (mimo prázdnin) mezi 15:30–17:30, kdy jsou zde k dispozici duchovní pro návštěvníky kaple k modlitbě, rozhovoru či společnému setkání nad Biblí.
  • V úterý v 15:00 je zde pravidelně mše svatá římskokatolické církve, její konání zajišťují duchovní z blízké lhotecké farnosti.
  • Ve čtvrtek večer, od 18:30 zde zkouší pěvecký sbor Gabriel.
  • V sobotu pak mezi 9:00 a 13:00 je zde pravidelně bohoslužba Církve adventistů sedmého dne.

Hlavní účel, ke kterému však kaple dnes slouží, jsou nemocní, personál a blízcí pacientů. Kaple je jim k dispozici pro ztišení, modlitbu či jen pouhé pobytí. Starají se o ni kaplani TN, přičemž koordinátorka duchovní péče je zodpovědná za koordinaci všech akcí v kapli a těmi jsou např. duchovní služba TN, jednou měsíčně koncert Základní umělecké školy Křtinská - Jižní Město (druhý čtvrtek v měsíci), dále tzv. Ztišení, což je otevřené modlitební setkání pro pacienty, jejich blízké a personál nemocnice (poslední čtvrtek v měsíci). Jednou ročně se pořádá ekumenická bohoslužba za TN a koncert Requiem, jako vzpomínka na zemřelé toho roku a také jako poděkování personálu za jeho péči o nemocné. Konečně zde bývá poděkování dobrovolníkům, dobročinný bazar, a další mimořádné události ve prospěch TN.

Ve čtvrtek 11. 7. se kaple sv. Václava stala také místem, kde byla podepsána vůbec první Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví v ČR. Tento důležitý dokument přijeli do kaple podepsat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími hosty za přítomnosti ředitele TN Zdeňka Beneše. Cílem dohody je stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a církvemi při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních. Více o Dohodě v TZ MZ ČR.

„Chtěl bych poděkovat všem hostům, že si vybrali pro tento slavnostní den naši kapli svatého Václava v Thomayerově nemocnici, která má u nás letitou tradici. Jsme totiž jedna z mála nemocnic, která poskytuje duchovní péči pro naše pacienty jako součást komplexní zdravotní péče. Duchovní péči má u nás na starosti kaplan a kaplanka, kteří pomáhají pacientům, ale i jejich příbuzným či našemu personálu lépe zvládat a překonávat obtížné situace například v době nemoci, osamocení nebo při ztrátě někoho blízkého a snaží se je rovněž motivovat v jejich dalším životě,“ řekl ředitel TN Zdeněk Beneš.

Nemocnice se službou nemocničních kaplanů je možné vyhledat v mapě na stránkách Asociace nemocničních kaplanů http://www.nemocnicnikaplan.cz/. Konkrétní kontakty na nemocniční kaplany jsou uvedeny na webu: http://www.kaplan-nemocnice.cz/.

Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.