Thomayerova nemocnice oslavila 90. narozeniny

24.09.2018

Československo dostalo ke svým 10. narozeninám v roce 1928 velmi významný dárek - Masarykovy domovy, dnešní Thomayerovu nemocnici. Právě v těchto dnech si tedy naše zdravotnické zařízení připomíná 90 let od svého vzniku, a to ruku v ruce se stým výročím vzniku republiky. Ve čtvrtek 20. září ve společenském sále Thomayerovy nemocnice proběhla narozeninová oslava, které se zúčastnili významní hosté v čele s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou a pražským radním pro zdravotnictví Radkem Lackem. V rámci akce bylo také oceněno 20 významných osobností Thomayerovy nemocnice.

Akci zahájil její moderátor Alexander Hemala spolu s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., a to symbolicky pomocí originálního krumpáče, který byl v roce 1926 využit při slavnostním výkopu stavby tehdejších Masarykových domovů. „V Thomayerově nemocnici pracuje mnoho špičkových týmů, které vykonávají vysoce specializovanou péči a její postupy jsou využívány v celé naší republice a přesahují i její hranice. Jsme napojeni na síť zdravotnické péče v Evropě ale i na celém světě. V některých odbornostech jsme jediní v republice, kdy se staráme komplexně o některé nebezpečné nemoci, například TBC,“ řekl ve svém vystoupení ředitel nemocnice doc. Beneš. O historii Masarykových domovů – Thomayerovy nemocnice, která kopírovala dějinné události Československa, promluvil doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. z očního oddělení naší nemocnice, který se historií nemocnice dlouhodobě zabývá.

V době II. světové války se Masarykovy domovy staly německým a posléze také ruským lazaretem, následně byly plně přetransformovány v nemocnici, jak ji známe dnes, a v roce 1954 pojmenovány po profesoru Josefu Thomayerovi (u příležitosti jeho 100. narozenin – sám Thomayer se toho nedožil, zemřel v říjnu 1927). Historie nemocnice je velmi bohatá, lze zmínit, že zde byly například internovány přeživší děti z Lidic, jako lékař zde pracoval například politik MUDr. František Kriegel, známý z událostí roku 1968.

O hudební vložku se na narozeninové akci postaral Thomayo Melody Quartet, což je hudební těleso složené z lékařů naší nemocnice. Nechyběla výstavka zajímavých artefaktů z  archivu, jako např. pamětní kniha, která je vlastnoručně podepsaná T. G. Masarykem a E. Benešem, talíř s hákovým křížem z doby nacistického lazaretu či sbírka starých lékařských nástrojů.

Vedení Thomayerovy nemocnice se u příležitostí 90. výročí založení rozhodlo na akci ocenit 20 významných žijících osobností Thomayerovy nemocnice, které se pozitivně odrazily v jejím fungování – nechyběli mezi nimi lékaři, sestry, ale ani techničtí pracovníci. Jednou z oceněných a přítomných byla také socioložka Jiřina Šiklová, která v Thomayerově nemocnici – když se znelíbila režimu – pracovala jako sociální pracovnice a uklízečka, anebo sestra Eva Kubelková, která do naší nemocnice nastoupila v roce 1955 a pracuje zde dodnes, což je zřejmě celorepublikový unikát. Kompletní seznam oceněných naleznete v příloze této zprávy.

V rámci oslav 90. výročí vydala nemocnice publikaci, kde je shrnuta historie tohoto zařízení a má podtitul Od Masarykových domovů k Thomayerově nemocnici. Kromě této publikace je možné si v parku za budovou ředitelství prohlédnout unikátní výstavu dobových fotografií. V rámci 90. výročí proběhne také slavnostní ekumenická bohoslužba, a to „za Thomayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí o celkové dobro nemocných“, která se uskuteční v sobotu 6. října 2018 od 14:00 hod. v Kapli sv. Václava, která je součástí areálu Thomayerovy nemocnice.

Narozeninová akce byla podpořena Magistrátem hlavního města Prahy, a dále společnostmi B. Brown Medical a Promedica Praha Group.

Fotografie z akce naleznete na FB profilu nemocnice:
https://www.facebook.com/ThomayerovaNemocnice/.

Ondřej Macura
tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice

Oceněné osobnosti TN (.pdf)

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.