Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Centrum kardiovaskulární prevence poskytuje komplexní ambulantní péči v oblasti primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Důraz klademe na integrovaný přístup, jehož základem je stanovení individuálního rizika kardiovaskulárních onemocnění vycházející ze zhodnocení všech rizikových faktorů a preklinických známek aterosklerózy. Dále poskytujeme specializovanou ambulantní péči v oboru kardiologie, angiologie a interního lékařství.


Nejčastěji diagnostikujeme a léčíme:

  • arteriální hypertenzi a její komplikace
  • dyslipidémie
  • žilní trombózu
  • srdeční selhání
  • poruchy srdečního rytmu
  • ischemickou chorobu srdeční/koronární aterosklerózu
  • aterosklerózu krčních tepen
  • ischemickou chorobu dolních končetin

Dále provádíme screening spánkové apnoe a poskytujeme specializovanou péči v rámci sekundární prevence cévních mozkových příhod.

V péči o naše pacienty úzce spolupracujeme s předními pražskými klinikami, jako jsou II. interní klinika a II. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Kardiocentrum Institutu klinické a experimentální medicíny. Na tyto kliniky odesíláme naše pacienty k dalším konziliárním vyšetřením a ke kardiovaskulárním intervencím.

vedoucí centra:
prof. MUDr.
Renata Cífková, CSc.
renata.cifkova@ftn.cz
tel.: 261 083 694


zástupce vedoucí centra:
MUDr. Alena Hrubeš
Krajčoviechová, Ph.D.

alena.krajcoviechova@ftn.cz
tel.: 261 083 904


staniční sestra
a koordinátorka

klinických studií
Soňa Marková
sona.markova@ftn.cz
tel.: 261 083 818


sekretariát:
Iveta Pázlerová
iveta.pazlerova@ftn.cz
tel.: 261 083 694
fax: 261 083 821


administrativa
Mgr. Viera Andelová
viera.andelova@ftn.cz
tel.: 261 083 896


umístění:
pavilon G6


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.