Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Centrum kardiovaskulární prevence je specializované ambulantní pracoviště poskytující komplexní péči v léčbě  modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob (hypertenze, dyslipidemie, porucha glycidového metabolismu - diabetes, obezita, kouření) v rámci  primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Důraz je kladen na individuální integrovaný přístup, jehož  základem je stanovení rizika kardiovaskulárních onemocnění vycházející ze současné přítomnosti ostatních rizikových faktorů a preklinických známek aterosklerózy.


Centrum kardiovaskulární prevence úzce spolupracuje se všemi ostatními odděleními a klinikami FTN, zejména s Neurologickou klinikou 3. LF UK a FTN a Gynekologicko-porodnickým oddělením.


Na pracovišti probíhá také pregraduální výuka studentů 1. LF UK v Praze a postgraduální doktorské studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka (rovněž ve spolupráci s 1. LF UK v Praze).


Centrum kardiovaskulární prevence se věnuje též výzkumu v oblasti epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění, zejména zjišťování prevalence základních rizikových faktorů. Pracoviště je zapojeno do dlouhodobých multicentrických klinických studií v oblasti hypertenze, dyslipidemie a prevence kardiovaskulárních onemocnění.


Centrum je spoluřešitelem projektů řízených a financovaných Evropskou komisí EU.

vedoucí centra:
prof. MUDr.
Renata Cífková, CSc.
renata.cifkova@ftn.cz
tel.: 261 083 694


sekretariát:
Miroslava Havlová
miroslava.havlova@ftn.cz
tel.: 261 083 694
fax: 261 083 821


umístění:
pavilon G6


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.