Specializace pracoviště a vědecko-výzkumná činnost

Centrum kardiovaskulární prevence poskytuje komplexní ambulantní péči v oblasti primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Důraz klademe na integrovaný přístup, jehož základem je stanovení individuálního rizika kardiovaskulárních onemocnění vycházející ze zhodnocení všech rizikových faktorů a preklinických známek aterosklerózy. Dále poskytujeme specializovanou ambulantní péči v oboru kardiologie, angiologie a interního lékařství.

V péči o naše pacienty úzce spolupracujeme s předními pražskými klinikami, jako jsou II. interní klinika a II. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Kardiocentrum Institutu klinické a experimentální medicíny. Na tyto kliniky referujeme naše pacienty k dalším konziliárním vyšetřením a ke kardiovaskulárním intervencím.

V péči o naše pacienty také úzce spolupracujeme se všemi ostatními odděleními a klinikami FTN, zejména s Neurologickou klinikou 3. LF UK a FTN, Urologickou klinikou 3. LF UK a FTN, a dále s Gynekologicko-porodnickým a ORL oddělením FTN.


Na pracovišti probíhá také pregraduální výuka studentů 1. LF UK v Praze a postgraduální doktorské studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka (rovněž ve spolupráci s 1. LF UK v Praze).

Nedílnou součástí aktivit našeho pracoviště je výzkum v oblasti epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění, zejména zjišťování prevalence základních rizikových faktorů. Pracoviště je zapojeno do dlouhodobých multicentrických klinických studií v oblasti hypertenze, dyslipidemie a prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Centrum je spoluřešitelem projektů řízených a financovaných Evropskou komisí EU.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.