Oddělení geriatrie a následné péče

Oddělení Geriatrie a následné péče je akreditované pracoviště pro obor Specializační vzdělávání v oboru Geriatrie a medicína dlouhodobé péče.

Oddělení navazuje na historii první Geriatrické kliniky na světě v letech 1926 až 1939. Tehdejší geriatrická klinika s 250 lůžky, vedená prof. MUDr. Rudolfem Eiseltem (1881-1950) patřila v té době ke světově uznávané špičce v oboru ošetřovatelství. Geriatrie jako lékařský obor byla vyučována na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Současné naše oddělení vzniklo spojením dvou LDN v roce 2008. Nyní máme 240 lůžek následné péče a 8 lůžek akutní geriatrie. Ročně hospitalizujeme 1200 nemocných. Naše oddělení poskytuje následnou lůžkovou péči všem pacientům u kterých již byla stanovená diagnóza a došlo u nich ke stabilizaci zdravotního stavu nebo jejich zdravotní stav vyžaduje doléčení, případně poskytnutí léčebné rehabilitační  péče. Na naše oddělení jsou přednostně přijímáni pacienti z oddělení a klinik Thomayerovy nemocnice. Pacienty přijímáme po akutním onemocnění nebo operaci ke stabilizaci zdravotního stavu, doléčení, RHB nebo k dokončení diagnostiky, antibiotické léčby apod. Doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta. Rozhodující je nutnost denní lékařské péče. O propuštění rozhoduje lékař.

Lékaři a sestry našeho oddělení jsou odbornými lektory v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.

V období od roku 2008 jsme vytvořili specializované pracovní týmy, vzájemně spolupracující při diagnostice a léčbě našich nemocných. Vytvořili jsme odborné programy k prevenci pádů, k prevenci delirantních stavů, k prevenci imobilizačního syndromu a  monitoringu léčby chronických defektů, čímž jsme snížili počet pádů, těžkých delirantních stavů i defektů. Defekty vzniklé na našem oddělení jsou výjimkou.  Všechny pracovní týmy pracují na základě funkční diagnostiky našich nemocných, od které se odvíjí individualizované plány a realizace lékařské i nelékařské péče i indikovaných služeb.

Oddělení velmi úzce spolupracuje s akutními odděleními nemocnice, především s internou, neurologií, chirurgií a hrudní chirurgií. Pro naše pacienty jsou dostupná všechna vyšetření, ošetření a konziliární služby, které nabízí a provozuje Thomayerova nemocnice.

Od roku 2013 je oddělení Geriatrie a následné péče součásti iktového centra Thomayerovy nemocnice. Na pavilonu A2, 1. patro byla zřízena stanice následné rehabilitace s počtem 25 lůžek.  Hlavním cílem následné rehabilitace je péče o pacienty po cévních mozkových příhodách a těžkých polytraumatech. Pacientům poskytujeme intenzivní rehabilitaci odbornými fyzioterapeuty a ergoterapeuty školenými v této problematice. Samozřejmostí je zajištění lékařské, logopedické, ošetřovatelské a sociální péče. Hospitalizace na tomto pracovišti indikují po pečlivém zvážení lékaři iktového centra, traumatologové chirurgického oddělení a lékaři geriatři z oddělení Geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice.

Na oddělení pracuje celkem 100 zaměstnanců, z nich je 14 lékařů odbornosti, interna, geriatrie, paliativní medicína.


Primář
Dr. MEd. Anatolij Cybulja
anatolij.cybulja@ftn.cz


Vrchní sestra
Mgr. Eva Brezíková
eva.brezikova@ftn.cz


Umístění:
Pavilon A2, B1, B5


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.