Úřední deska

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59