Ambulance pro extrapyramidová onemocnění

Lékař:
MUDr. Miriam Adamovičová miriam.adamovicova@ftn.cz

Kontakt k objednání a informacím:
tel.: 261 083 886 (ambulance - kartotéka)