Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci

Lékař:
MUDr. Matúš Bašovský matus.basovsky@ftn.cz
Rehabilitační pracovnice:
Mgr. Aletheia Šťouračová, Marie Šandová

Kontakt k objednání a informacím:
tel.: 261 083 886 detska.neurologie@ftn.cz