Odborné ambulance

Do odborných ambulancí dětské neurologie TN se lze objednat s doporučením ošetřujícího ambulantního neurologa, ve výjimečných případech s doporučením praktického lékaře.

Všeobecná ambulance je určena pro pacienty s akutními neurologickými obtížemi. Z důvodů kapacity ambulanci nemůžeme přijímat do sledování pacienty s běžnou neurologickou problematikou.


Kontakt k objednání a informacím:
tel.: 261 083 886 detska.neurologie@ftn.cz