Pedagogická činnost

Výuka mediků

Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice zajišťuje pregraduální výuku urologie pro studenty medicíny na 3. LF UK. Výuka probíhá formou praktických cvičení s přítomností studentů na oddělení, ambulanci a operačních sálech. Akademičtí pracovníci kliniky přednáší studentům teoretické přednášky v rámci výuky základů oboru urologie (teoretická výuka se uskutečňuje na půdě 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) a účastní se státních zkoušek z chirurgických oborů na 3. LF UK.

Na pracovišti stážují v rámci své předatestační přípravy budoucí praktičtí lékaři a atestanti příbuzných specializací (např. chirurgové).

Zejména v období letních prázdnin hostíme jako stážisty zahraniční mediky v rámci výměnných stáží IFMSA.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.