Školící a publikační činnost

Oddělení má akreditaci pro vedení specializačního vzdělávání v klinické psychologii, dětské klinické psychologii a psychoterapii (teoreticko-praktická a praktická část programu).

Pětkrát měsíčně jsou organizovány supervizní semináře pro psychology zařazené do specializační přípravy v oborech klinická psychologie a dětská klinická psychologie. Na oddělení probíhají stáže pro účastníky specializačního vzdělávání i další zájemce; ve spolupráci s FN Brno je zde v rámci kontinuálního vzdělávání klinických psychologů realizován certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika.

Zaměstnanci FTN jsou zapojováni do výuky a je jim přednostně umožňována účast na vzdělávacích akcích. Ve spolupráci se vzdělávacím centrem FTN probíhají kurzy s psychologickou problematikou určené pro střední zdravotnické pracovníky.


Stáže

Na oddělení probíhají stáže v klinické a v dětské klinické psychologii, dále stáže v rámci AKK Psycholog ve zdravotnictví. Dle kapacity přijímáme též stážisty z posledních ročníků magisterského studia oboru psychologie.

Z kapacitních důvodů upřednostňujeme stážisty v pokročilé fázi přípravy k atestační zkoušce z oborů klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie a stážisty ze smluvních zařízení FTN. Zájemce o stáž prosíme, aby kontaktovali sekretariát oddělení – paní Zuzanu Soukupovou na e-mailu zuzana.soukupova@ftn.cz. Do emailu uveďte délku stáže, preferované oddělení a školitele a požadovaný datum stáže, resp. její rozmezí.

Úřední hodiny oddělení:  Po, Út, Čt  8:00-12:00 hod.


Hlavní publikace

  • Krejčířová, D.: Dětská neuropsychologie. In: Kulišťák, P. a kol.: Klinická neuropsychologie v praxi. Karolinum, Praha, 2017, s. 713 – 727.
  • Krejčířová, D.: Opožděný vývoj řeči z pohledu klinického psychologa. In: Dlouhá, O. a kol.: Poruchy vývoje řeči. Galén, Praha, 2017; s. 56 – 62.
  • Krejčířová, D.: Poruchy řeči a komunikace z pohledu dětské klinické psychologie. In: Neubauer, K. a kol.: Kompendium klinické logopedie, Portál, Praha, 2018, s. 170 – 182.
  • Krejčířová, D.: Použití Rorschachovy metody u dětí. Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, 2008.
  • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
  • Lhotová, P., Šrámková, L., Smíšek, P., & Nikolai, T. (2023). Vliv chemoterapeutické léčby na kognitivní funkce dětí s leukemií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 86/119(6).
  • Říčan, P., Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006.
  • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
  • Škrobánková, Kalvodová a kol.: Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Praha: Klika, 2019.
  • Spolupráce s vydavatelstvím Hogrefe - Testcentrum při převodu a standardizaci psychologických testových metod (CARS-2, IDS, IDS-P, WISC-III, WISC-V, WAIS-III, testová baterie pro vyšetřování řidičů).
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.