Rozsah činnosti oddělení

Oddělení dětské intenzivní medicíny (ODIM) zajišťuje komplexní multidisciplinární intenzivní a resuscitační péči o děti a dorost v následujících oborech zastoupených na jednotlivých dětských pracovištích FTN:

  • Všeobecná a břišní dětská chirurgie, dětská urologie, dětská ortopedie: ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) předoperační a pooperační intenzivní a resuscitační péče v plném rozsahu, včetně řešení možných komplikací až do předání pacienta na standardní oddělení.
  • Dětská traumatologie: ve spolupráci s Centrem dětské traumatologie péče o všechny dětské pacienty s úrazem vyžadujícím intenzivní a resuscitační péči při konzervativním postupu léčby, ale i v případě vynuceného chirurgického výkonu (dle spádu CDT).
  • Dětská neurochirurgie: ve spolupráci s dětskou neurochirurgií při KDCHT FTN a ÚVN péče o všechny dětské pacienty po neurochirurgických operacích vyžadujících intenzivní a resuscitační pooperační péči včetně specializované neurointenzivní péče.
  • Hrudní chirurgie: ve spolupráci s Klinikou hrudní chirurgie a pneumoftiseologickým oddělením Pediatrické kliniky intenzivní a resuscitační péče o dětské pacienty vyžadující invazivní nebo operační výkony v oblasti hrudníku a plic.
  • Pediatrie: ve spolupráci s Pediatrickou klinikou péče o dětské pacienty vyžadující krátkodobou nebo dlouhodobou vyšší intenzivní a resuscitační péči včetně řešení možných komplikací u dětí s onemocněním dýchacích cest (vč. TBC se spádem ČR), trávicího traktu vč. poruchy funkce jater, ledvin a vývodných cest močových.
  • Dětská neurologie: ve spolupráci s oddělením Dětské neurologie péče o pacienta vyžadující intenzivní a resuscitační péči u dětí s primárně neurologickým onemocněním dle, invazivní monitoraci (ICP, metabolická), eliminační metody (plasmaferéza), je zajištěna návaznost na dětské epileptologické centrum a centrum nervosvalových onemocnění (dle spádu ČR).
  • Dětská ORL: ve spolupráci s Oddělením ušním, nosním, krčním pooperační intenzivní a resuscitační péče v plném rozsahu, včetně řešení možných komplikací až do předání pacienta na standardní oddělení.
  • Dětská psychiatrie: ve spolupráci s Oddělením dětské psychiatrie péče o dětské pacienty vyžadující intenzivní a resuscitační péči v rámci psychiatrické problematiky (intoxikace, sebevražedné pokusy, poruchy psychického spektra).
  • Transplantologie: ve spolupráci s Transplantačním centrem IKEM péče o dětské pacienty vyžadující intenzivní a resuscitační péči po transplantaci jater, koncentrace pacientů s akutním jaterním selháním v rámci přípravy k náhradě orgánu (dle spádu IKEM – ČR, SR).

V rámci mezinemocniční spolupráce zajišťuje ODIM poskytování intenzivní a resuscitační péče pro Kliniku dětí a dorostu, Kliniku popáleninové medicíny a Kliniku plastické chirurgie ve FNKV, pro Pediatrické oddělení, Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí a Ortopedickou kliniku ve FN Bulovka, pro Ortopedické oddělení EUC Praha.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.