RDG - radiodiagnostické oddělení

RTG pracoviště je pavilonový systém. Provádíme veškerá skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a CT vyšetření. Přístrojové vybavení na našem oddělení odpovídá požadavkům SÚJB. Jsou prováděny pravidelné kontroly - zkoušky dlouhodobé stability, zkoušky provozní stálosti. Převážná část pracovišť je vybavena rtg technikou se stářím maximálně 5let.
Většina pracovišť  odpovídá současným trendům.
Digitální Centrální archivace obrazové dokumentace – PACS systém – kliničtí lékaři jakéhokoliv oddělení mají přístup  on-line do našeho archivu s možností konzultací.
Tento systém velice zrychluje komunikaci mezi lékaři a přenos dat.

Skiagrafická vyšetření

- dle požadavků klinických lékařů včetně speciálních projekcí.

Sonografická vyšetření

- veškerá vyšetření dle požadavků - kompletní vyšetření dutiny břišní včetně speciálního vyšetření na GER (gastroesofageální reflux), vyšetření hrudníku - tekutiny s označením pro punkci, vyšetření štítné žlázy včetně biopsií, měkkých tkání, kyčelních kloubů (neprovádíme preventivní vyšetření u novorozenců), vyšetření prsů včetně biopsií, punkcí a značení.

Skiaskopická vyšetření

- kompletní gastroenterologická vyšetření v dvojkontrastu, enteroklýzu. Dilatace benigních stenóz jícnu i tlustého střeva pomocí balónkových katetrů. Ve spolupráci s endoskopisty ERCP včetně intervenčních výkonů. Perkutánní transhepatické cholangiografie se zaváděním drenáží. Obliterace varikokel sklerotizující látkou pomocí katetrizace. Kompletní vyšetření ledvin a močových cest včetně cystoradiografií. Veškerá vyšetření vyžadující skiaskopickou kontrolu.

Mamografická vyšetření

- včetně stereotaxí, biopsií, sonograických vyšetření včetně intervencí pod sonem. Mamografický screening.

CT vyšetření

- pracoviště provádí veškerá diagnostická vyšetření částí celého těla, provádíme intervenční metody pod CT kontrolou - perkutánní punkční biopsie, drenáže cyst a abcesů nebo jiných patologických dutin, periradikulární terapii a facetové blokády. Vzhledem k rychlosti skenování a nízkému nastavení dávek radiačního záření vhodné pro vyšetření polytraumat a dětských pacientů, CT angiografií. Postprocessing umožňuje 3D(SSD), VRT, MPR, MIP. CT přístroj umožňuje vyšetření mozkové perfúze - u ischemických CMP.

Primářka:
MUDr. Jana Votrubová, CSc.
jana.votrubova@ftn.cz
tel.: 261 082 385

 

Vrchní laborantka:
Bc. Marta Patrná
marta.patrna@ftn.cz
tel.: 261 083 280

Kontakty:

Sekretariát:
tel.: 261 083 902

Informace a přeposílání snímků:
tel.: 261 082 557

Umístění:

Pavilon B3

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.