RDG - radiodiagnostické oddělení

RDG pracoviště je pavilonový systém. Provádíme veškerá skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a CT vyšetření. Přístrojové vybavení na našem oddělení odpovídá požadavkům SÚJB. Jsou prováděny pravidelné kontroly - zkoušky dlouhodobé stability, zkoušky provozní stálosti. Převážná část pracovišť je vybavena rtg technikou se stářím maximálně 5 let.

Většina pracovišť  odpovídá současným trendům.
Digitální Centrální archivace obrazové dokumentace – PACS systém – kliničtí lékaři jakéhokoliv oddělení mají přístup on-line do našeho archivu s možností konzultací.
Tento systém velice zrychluje komunikaci mezi lékaři a přenos dat.


Skiagrafická vyšetření

  • dle požadavků klinických lékařů včetně speciálních projekcí.

Sonografická vyšetření

  • veškerá vyšetření dle požadavků – kompletní vyšetření dutiny břišní včetně speciálního vyšetření na GER (gastroesofageální reflux), vyšetření hrudníku – tekutiny s označením pro punkci, vyšetření štítné žlázy včetně biopsií, měkkých tkání, kyčelních kloubů (neprovádíme preventivní vyšetření u novorozenců), vyšetření prsů včetně biopsií, punkcí a značení.

Skiaskopická vyšetření

  • kompletní gastroenterologická vyšetření v dvojkontrastu, enteroklýzu. Dilatace benigních stenóz jícnu i tlustého střeva pomocí balónkových katetrů. Ve spolupráci s endoskopisty ERCP včetně intervenčních výkonů. Perkutánní transhepatické cholangiografie se zaváděním drenáží. Obliterace varikokel sklerotizující látkou pomocí katetrizace. Kompletní vyšetření ledvin a močových cest včetně cystoradiografií. Veškerá vyšetření vyžadující skiaskopickou kontrolu.

Mamografická vyšetření

  • včetně stereotaxí, biopsií, sonograických vyšetření včetně intervencí pod sonem. Mamografický screening.

CT vyšetření

  • pracoviště provádí veškerá diagnostická vyšetření částí celého těla, provádíme intervenční metody pod CT kontrolou – perkutánní punkční biopsie, drenáže cyst a abcesů nebo jiných patologických dutin, periradikulární terapii a facetové blokády. Vzhledem k rychlosti skenování a nízkému nastavení dávek radiačního záření vhodné pro vyšetření polytraumat a dětských pacientů, CT angiografií. Postprocessing umožňuje 3D(SSD), VRT, MPR, MIP. CT přístroj umožňuje vyšetření mozkové perfúze – u ischemických CMP.

primářka:
MUDr. Jana Votrubová, CSc.
jana.votrubova@ftn.cz
tel.: 261 082 385


vrchní laborantka:
Bc. Marta Patrná
marta.patrna@ftn.cz
tel.: 261 083 280


sekretariát:
tel.: 261 083 902

informace a přeposílání snímků:
tel.: 261 082 557


umístění:
pavilon B3


Mapa a doprava

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.