O nás

Etická komise Institutu klinické a experimentální medicíny a Fakultní Thomayerovy nemocnice byla jmenována MZČR etickou komisí s působností pro multicentrické klinické hodnocení/zkoušky. Rozhodnutí bylo oznámeno dopisem ze dne 6. 2. 2004 s č.j. FAR-2.22004 a naposledy aktualizováno do 31. 1. 2025 dopisem – Rozhodnutím ze dne 14. 12. 2022 s č.j. MZDR 31670/2022-3/OLZP.


Stanovisko k zařazování ukrajinských pacientů do klinických hodnocení v ČR

Je nutno se řídit pokyny SUKL.

Na Etickou komisi navíc doložit:

  1. Souhlas hlavního zkoušejícího centra s převzetím subjektu hodnocení.
  2. Doložit prohlášení, že pojistná smlouva KH zahrnuje i cizince. Pokud ne, doložit novou pojistnou smlouvu (dodatek ke smlouvě).
  3. Aktuální verzi IS přeloženého do ukrajinštiny (úředně ověřený překlad) doplněný o souhlas subjektu s přeřazením do českého centra.

kontaktní adresa:
Etická komise IKEM a FTN
Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč, ČR
tel.: 261 083 481
e-mail: eticka.komise@ftn.cz

předseda EK IKEM a FTN sekretářka předsedy EK IKEM a FTN
prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. p. Marie Burešová
tel.: 236 055 013 tel.: 236 055 012
e-mail: vlst@ikem.cz e-mail: mabu@ikem.cz
   
tajemník EK IKEM a FTN 
Mgr. Petr Baum 
tel.: 261 083 866 
e-mail: petr.baum@ftn.cz 
   
asistentky EK IKEM a FTN administrátorka EK IKEM a FTN
Kateřina Machková Mgr. Alena Hrubá Vondrášková
tel.: 261 083 481 tel.: 261 083 481
e-mail: eticka.komise@ftn.cz e-mail: alena.hruba@ftn.cz

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.