Lékařští zdravotničtí pracovníci

Fakultní
Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59


Poskytnutím svého životopisu na uvedenou adresu dává uchazeč souhlas Fakultní Thomayerově nemocnici se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů prostřednictvím zaslaného životopisu. Tyto údaje poskytuje uchazeč správci Fakultní Thomayerovy nemocnice, IČO 00064190, výhradně za účelem přijímacího řízení do zaměstnání a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro tento účel.


vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.
pro lékařské zdravotnické pracovníky

Specializační obor: Počet míst:
Pediatrie
2

Termín konání výběrového řízení: 28. 6. 2024 od 10:00 hod.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: do 25. 6. 2024 včetně
Místo podání přihlášek:
Fakultní Thomayerova nemocnice, Centrum pro vzdělávání (pavilon A1, 1. patro)
Mgr. Jitka Vaňková
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Obálku označte „rezidenční místo“.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:
Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č. 186/2009 Sb., doložení dokladů viz. Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2022 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Poznámka:
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

Kritéria hodnocení
max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti
40
Odborná praxe
30
Znalost ANJ
10
Znalost dalšího světového jazyka
10
Zájem o specializační obor
10
Způsob hodnocení:
bodový systém

Seznam dokladů, které se přikládají k přihlášce:
a) Vyplněný osobní dotazník (3 strany)
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
c) Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
f) Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
g) Přehled odborné praxe v osobním dotazníku i formuláři, který je přiložen

Přílohy ke stažení:

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.