Kurz Bazální stimulace®

Bazální stimulace® je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.


 

Základní kurz Bazální stimulace® akreditovaný MZČR, MŠMT a MPSV ČR

- třídenní kurz

Cílové skupiny:
všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog, sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, pracovníci v sociálních službách podle nového zákona o sociálních službách, speciální pedagog, osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. Tito získají zvláštní odbornou způsobilost.

Akreditovaný kurz je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče (zdravotních služeb): nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog
 • poskytovatele sociálních služeb: pečovatel, ošetřovatel, asistent pedagoga, pracující s postiženými dětmi
 • speciální pedagogy vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

Upozornění:

Účastníci Základních kurzů Bazální stimulace®, kteří vykonávají tuto profesi: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Psycholog a logoped a Psycholog ve zdravotnictví, si s sebou do kurzu přinesou na základě § 62 odstavce 2 zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU NEBO KOPII VYSVĚDČENÍ NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ V OBORU!

Kurz je ukončen závěrečným písemným testem

Místo: Centrum pro vzdělávání FTN, pavilon A1, 1. patro
Termín kurzu: 16.-18. 5. 2022, 21.-23. 11. 2022, 5.-7. 12. 2022, 24.-26. 4. 2023, 16.-18. 10 2023, 4.-6. 12. 2023
Odborný garant:
PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®
Kontakt:  Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 6 000,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz


 

Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace® akreditovaný MŠMT a MPSV ČR

Podmínkou účasti v nástavbovém kurzu je absolvování základního kurzu.

- dvoudenní kurz

Cíl kurzu:
Rozšíření cílových vědomostí a dovedností prvků konceptu Bazální stimulace®.

Seminář je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče (zdravotních služeb): nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog
 • poskytovatele sociálních služeb: pečovatel, ošetřovatel, asistent pedagoga, pracující s postiženými dětmi
 • speciální pedagogy
 • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

Místo: Centrum pro vzdělávání FTN, pavilon A1, 1. patro
Termín kurzu: 10.-11. 5. 2022, 4.-5. 10. 2022, 3.-4. 5. 2023, 2.-3. 10. 2023
Odborný garant: PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®
Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 5 500,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz


 

Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace® I akreditovaný MŠMT a MPSV ČR

Cíl prohlubujícího kurzu:
zopakovat vědomosti a dovednosti získané v základním a nástavbovém kurzu Bazální stimulace® a prohloubit tyto teoretické a praktické znalosti v oblasti somatické stimulace

- jednodenní kurz

Náplň prohlubujícího kurzu:

opakování základních a nástavbových prvků konceptu

 • somatická stimulace – rozvíjející stimulace
 • zacházení se spasticitou končetin
 • diametrální stimulace – stimulace dolních končetin

Místo: Centrum pro vzdělávání FTN, pavilon A1, 1. patro
Termín: 8. 11. 2022, 1. 12. 2023
Odborný garant: PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®
Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 2 500,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz

Účastníci obdrží mezinárodní certifikát Bazální stimulace®.


 

Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Cíl Prohlubujícího kurzu II:

Získat nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace® a prohloubit a rozšířit odborné kompetence poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče a vzdělavatelů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- jednodenní kurz

Náplň Prohlubujícího kurzu II:

 • opakování základních, nástavbových a prohlubujících prvků konceptu Bazální stimulace®
 • percepce, neurofyziologická východiska vnímání
 • změny vnímání tělesného schématu
 • nácvik praktických dovedností ke stimulaci vnímání tělesného schématu

Kurz je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  - lékaře a nelékařská zdravotnická povolání.
 • poskytovatele sociálních služeb:
  - prohlubující kurz Bazální stimulace® II je akreditovaný MPSV ČR jako vzdělávací program pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků (pod č. 2014/0836-PC/SP/VP/PP) dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • speciální pedagogy
  - pro tuto profesi je kurz akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (akreditace proběhla v roce 2015 pod Č.j.: MSMT – 14878/2015-1-464)
 • asistenty pedagoga, vychovatele
 • vyučující na speciální škole

Prohlubujícího kurzu se mohu zúčastnit pouze ti, kteří absolvovali Základní, Nástavbový a Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

Do Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® II budou přijímány přihlášky pouze těch zájemců, kteří jsou absolventy Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® I Institutu Bazální stimulace®.

Místo: Centrum pro vzdělávání FTN, pavilon A1, 1. patro
Termín:
Odborný garant a letor: PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®
Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 2 500,- Kč

Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz

Každý účastník obdrží certifikát vydaný Mezinárodní asociací Bazální stimulace® platný ve všech zemích Evropské unie.


Přihláška ke stažení (.doc)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.