Doprava autem

Úprava vjezdu a odstavení vozidel v areálu FTN:

 1. Řidič je v areálu FTN povinen dodržovat:
  • pravidla silničního provozu stanoveného vyhláškou Ministerstva vnitra,
   povolená rychlost vozidla je v celém areálu 20 km/h.
   (pozor na přednosti v jízdě, jednosměrné komunikace
   a přecházení chodců při vjezdu a výjezdu hl. bránou),
  • vnitřní předpisy FTN,
  • pokyny Strážní a informační služby ve stejnokroji.
 2. Parkovací lístek obdržený při vjezdu musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla. Poplatek za ztrátu vjezdového lístku je 1 000,- Kč včetně DPH.
 3. Parkovací lístek opravňuje ke vjezdu a stání po dobu 30 minut v areálu FTN. Po překročení časového limitu (doba vjezdu vyznačena na parkovacím lístku) je účtován poplatek 50,- Kč včetně DPH za každých započatých 30 minut (splatné při výjezdu z areálu).
  • spodní výjezd – výjezd pouze po zaplacení u platebního automatu,
  • hlavní vjezd – výjezd po platbě pouze v hotovosti nebo až po zaplacení u platebního automatu,
  • za parkovné lze platit u obsluhy na hlavním vjezdu pouze hotově. U automatických pokladen lze platbu provést hotově i platební kartou. Automatická pokladna se nachází za pavilonem C a před výjezdem spodní branou u heliportu.
 4. Bezplatný vjezd a výjezd z areálu FTN, kteroukoli branou mají vozidla:
  • záchranné a dopravní zdravotní služby,
  • Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru,
  • pohřební služby, havarijní služby,
  • označená speciálním označením vozidel pro hendikepované osoby (ZTP),
  • služební vozidla FTN a Ministerstva zdravotnictví,
  • zásobování pro FTN,
  • jejichž řidič se při výjezdu prokáže na vjezdovém lístku potvrzením (tj. razítkem příslušného pracoviště a podpisem oprávněné osoby), že jejich návštěva je od poplatku za vjezd osvobozena (např. dárci krve, atp.).
 5. Zastavení a stání není povoleno v areálu nemocnice dle dopravního řešení:
  • v zónách označených žlutou a žlutou hřebenovou čárou,
  • na průjezdných komunikacích a stáních sloužících pro vozidla záchranné a dopravní zdravotní služby a Hasičského záchranného sboru,
  • na stáních vyhrazených (adresných) pro jiná vozidla
 6. Nesmí být omezen ani ohrožen provoz, zejména průjezd vozidel záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. V případě porušení této povinnosti se řidič dopouští přestupku, který může vést k ohrožení zdraví a životů pacientů. Pokud vozidlo jednoznačně omezí průjezd areálem, nebo poruší dopravní značení, bude odtaženo na náklady majitele.

Mapa dopravního řešení v areálu nemocnice

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.