Doprava autem

Úprava vjezdu a odstavení vozidel v areálu FTN:

 1. Řidič je v areálu FTN povinen dodržovat:
  • pravidla silničního provozu stanoveného vyhláškou Ministerstva vnitra,
   povolená rychlost vozidla je v celém areálu 20 km/h.
   (pozor na přednosti v jízdě, jednosměrné komunikace
   a přecházení chodců při vjezdu a výjezdu hl. bránou),
  • vnitřní předpisy FTN,
  • pokyny Strážní a informační služby ve stejnokroji.
 2. Parkovací lístek obdržený při vjezdu musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla.
 3. Parkovací lístek opravňuje ke vjezdu a stání po dobu 30 minut v areálu FTN. Po překročení časového limitu (doba vjezdu vyznačena na parkovacím lístku) je účtován poplatek 40,- Kč za každých započatých 30 minut (splatné při výjezdu z areálu).
  • spodní výjezd – výjezd pouze po zaplacení u platebního automatu,
  • hlavní vjezd – platba pouze v hotovosti nebo po zaplacení u platebního automatu,
  • za parkovné v současné době lze u obsluhy i v automatu platit pouze hotově (nelze platební kartou).
 4. Bezplatný vjezd a výjezd z areálu TN, kteroukoliv branou mají vozidla:
  • zdravotnické záchranné služby a dopravně zdravotní služby,
  • Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru,
  • pohřební služby, havarijní služby,
  • označená speciálním označením vozidel pro postižené osoby (ZTP),
  • služební vozidla TN a Ministerstva zdravotnictví,
  • zásobování.
 5. Zastavení a stání není povoleno v areálu nemocnice dle dopravního řešení:
  • v zónách označených žlutou a žlutou hřebenovou čárou,
  • na průjezdných komunikacích sloužících pro vozidla Záchranné služby
   a Hasičského záchranného sboru,
  • na stáních vyhrazených (adresných) pro jiná vozidla,
  • na stáních pro sanitní vozidla.
 6. Nesmí být omezen ani ohrožen provoz, zejména průjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. V případě porušení této povinnosti se řidič dopouští přestupku, který může vést k ohrožení zdraví a životů pacientů. Pokud vozidlo jednoznačně omezí průjezd areálem, nebo poruší dopravní značení, bude odtaženo na náklady majitele.

Mapa dopravního řešení v areálu nemocnice

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.