Vedení TN jednalo se zaměstnanci o aktuálním vývoji a budoucích plánech nemocnice

20.11.2019

Ve čtvrtek 14. listopadu se konalo tradiční setkání vedení Thomayerovy nemocnice se zaměstnanci a zástupci odborů. Tématem jednání byl především aktuální hospodářský a technický vývoj nemocnice a její budoucí investiční plány. Jednání zahájil ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., který zaměstnancům poděkoval za jejich celoroční usilovnou práci a aktivity vykonávané mnohdy nad rámec pracovních povinností. Poděkování směřovalo také všem, kteří se spolupodíleli na opětovném získání Certifikátu kvality a bezpečí. Certifikát TN získala na další tři roky.

V úvodu setkání ředitel TN poděkoval všem sestrám, lékařům, ale i pomocnému a technickému personálu za jejich kvalitní práci v letošním roce, kterou odvádějí na svých pracovištích, a to i v rámci dobrovolnických aktivit zaměřených na pacienty. Krátce hovořil také o rekonstrukcích a investicích, které se v roce 2019 podařilo realizovat. Zmínil např. přestavbu a rozšíření dětského oddělení pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN ve spolupráci s Nadačním fondem Kolečko, otevření nové Klinicko-farmakologické jednotky či pořízení nového ultrazvuku s elastografií pro Endoskopické centrum. Ředitel Beneš krátce mluvil rovněž o situaci v TN kavárně, která byla nedávno znovuotevřená a v souvislosti s jejím postupným náběhem všechny přítomné poprosil o trpělivost v otázkách např. prodloužení provozní doby, rozšíření nabídky sortimentu atd. Případné změny se budou řešit postupně a dle získaných zkušeností z praxe.


Personální situace

Dalším tématem setkání byly personální otázky nemocnice, o kterých mluvila Mgr. Jaroslava Barková, náměstkyně pro personální práci. Její prezentace se týkala např. nárůstu osobních nákladů a průměrných platů zaměstnanců v TN, změn v odměňování od 1. 1. 2019 nebo zrušení karenční doby či nabídky vzdělávacích programů. Průměrné platy zaměstnanců TN vč. přesčasových hodin práce se v r. 2019 pohybují v rozmezí od 24 212 Kč (dělník) až po 81 641 Kč (lékař) dle pracovní profese. Průměrný plat za celou TN (tj. všichni zaměstnanci) za rok 2019 je ve výši 47 937 Kč (v r. 2017 – 38 782 Kč, tj. nárůst o 9 155 Kč).

Navýšení složek platu od 1. 1. 2019

 • nezdravotničtí pracovníci (THP, dělníci) – navýšení 5 %
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP), farmaceuti, sociální pracovníci: do 13. platové třídy, včetně – navýšení 7%
  od 14. třídy – navýšení 2%
 • lékaři
  do 13. platové třídy, včetně – navýšení 7%
  od 14. třídy – navýšení 2%

Za 10 měsíců 2019 vyplaceno o 26 mil více, cca o 315%.

Nové kurzy v roce 2019 pro zaměstnance TN

 • Kurz manipulace s pacientem;
 • Péče o katetry: Picc, Midline, Broviak;
 • Pracovní výkonost, zvládání stresu;
 • Bezpečnost zaměstnanců (ochrana tzv. měkkých cílů, projekt MZČR);
 • Další odborné kurzy dle přání jednotlivých pracovišť pro sestry i lékaře.

Ekonomická situace TN a vývoj

Dalším tématem setkání vedení TN se zaměstnanci byla ekonomická situace nemocnice vč. výhledu na rok 2020, o které hovořil Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku. Náměstek Cairola mluvil především o hospodářských výsledcích za období 2018 s výhledem do roku 2020. Zatímco v roce 2018 byl hospodářský výsledek TN + 638 tis. Kč, tak v roce 2019 je předpokládaný výsledek záporný – 185 mil. Kč. Ztráta v roce 2020 je odhadována na – 206 mil. Kč. Na uvedené ztráty má vliv především nepoměr mezi úhradami od zdravotních pojišťoven, které jsou dané úhradovou vyhláškou a nárůstem mzdových nákladů na základě nařízení vlády. Dalším bodem prezentace byly úhrady závazků TN po splatnosti, které  ke konci září letošního roku již přesáhly 90 dnů po splatnosti a za prvních 9 měsíců narostly o cca 130 mil. Kč. Tato situace není bohužel ideální vůči dodavatelům a do velké míry na to mají vliv výše zmíněné skutečnosti, tj. nesoulad mezi růstem úhrad od ZP a osobních nákladů.


Stavební investiční akce (2018 - 2019)

O realizovaných rekonstrukcích a přestavbách v TN, které se podařilo na konci roku 2018 a v roce 2019 dokončit, hovořila Ing. Helena Doktorová, náměstkyně pro techniku a provoz.

Mezi ty nejzajímavější rekonstrukce patří:

 • rekonstrukce a přestavba bývalých kancelářských prostor na ubytovnu pro zdravotní sestry na konci roku 2018 – vzniklo 12 nových pokojů a 17 lůžek (objekt Veltruská 29), náklady: 2,8 mil. Kč;
 • rekonstrukce a modernizace části pavilonu A v roce 2018, kde bylo cílem revitalizovat ambulantní vyšetřovny z důvodu provozních a hygienických požadavků, náklady: 3,2 mil. Kč (vlastní zdroje + dotace z MZ ČR);
 •  stavební úpravy a přestavba kancelářských prostor na klinicko-farmakologickou jednotku v roce 2019, náklady: 3,8 mil. Kč (vlastní zdroje);
 • rekonstrukce a rozšíření lůžkové části dětské chirurgie a traumatologie, laboratoře, vyšetřovny a přilehlého zázemí v roce 2019, náklady: 1,6 mil. Kč (vlastní zdroj + Nadační fond Kolečko) ve spolupráci s TV Prima;
 • vznik nové relaxační zóny u lékárny TN v roce 2018, náklady: 430 tis. Kč (dar UPC Foundation);

Probíhající investiční akce v roce 2019

 • Obnova radiodiagnostického vybavení a magnetické rezonance (klimatizace RTG pracoviště pavilonu A4);
 • Pavilon A3 – odstranění bariér sociálních zařízení Onkologické kliniky;
 • Pavilon G2 – 2. NP – stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení;
 • DC Budova Vita Nova – realizace sprchového koutu v pokoji pro matku s dítětem;
 • OPŽP I. – Snížení energetické náročnosti TN I., TN II.;
 • A3 – rekonstrukce operačních sálů – ORL;
 • Nová přípojka pro areál TN sever;

Plány na období 2020-2021

 • Výstavba Centrálního urgentního příjmu (strategická investice) – další kroky k realizaci akce;
 • Kompletní rekonstrukce pavilonu G1, která by měla kromě modernizace stávajícího provozu přinést i rozšíření využívaných prostor;
 • OPŽP II . – Snížení energetické náročnosti (pavilony H, B1, B4, D);
 • Rekonstrukce gastroprovozu v objektu F2;
 • Rekonstrukce suterénu pavilonu A1 – stavební povolení;
 • Rekonstrukce výtahu Dětské centrum – stavební povolení;
 • Pavilon B3 – přestavba a rozšíření endoskopických sálků;
 • Program obnovy kulturní památky MK ČR – oprava nemocničních hodin;
 • Rehabilitační chodník mezi pavilony A1 a A2;

Kybernetická bezpečnost, eNeschopenka a stav IT v TN

Stav a aktuality v oblasti IT, kybernetické bezpečnosti či situace kolem eNeschopenky, to byly témata, o kterých na setkání se zaměstnanci hovořil Ing. Lumír Kučaba, náměstek pro IT a komunikaci.

eNeschopenka

 • ČSSZ – od 1. 1. 2020 ostrý provoz systému;
 • Přístup do systému prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který má lékař pro eRecept;
 • Vystavení eNeschopenky za pomoci údajů z registrů ČSSZ;

Stav IT vybavení

V plánu je obměna HW a SW vybavení v TN (disková pole, servery, síťová infrastruktura, tiskárny, PC atd.).

Migrační strategie – přechod na Office 365

 • migrace e-mailových schránek;
 • zvýší se velikost schránek na 50 nebo 100 GB;
 • dostupnost nových aplikací - OneDrive for Business, SharePoint Online, Teams;

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.