V TN bylo otevřeno nové oddělení dětské chirurgie díky NF Kolečko a FTV Prima

26.09.2019

V Thomayerově nemocnici bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované oddělení dětské chirurgie, a to díky Nadačnímu fondu Kolečko a FTV Prima. Po náročné rekonstrukci tak došlo k rozšíření současných kapacit Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN (KDCHT), která jen za loňský rok ambulantně ošetřila 60 tis. dětí a přes 3 tis. jich hospitalizovala. Přestavba stála celkem více než 2,65 mil. korun (za TN/965 tis. Kč, za NF Kolečko/1 684 609 Kč). Součástí projektu byl i vznik Primáčkova dětského koutku, který bude sloužit jako relaxační a zábavná zóna pro děti.

Pro TN byla rekonstrukce velmi důležitá, protože díky ní, vzniklo 16 nových lůžek a z toho 9 pro rodiče s dětmi. Navíc je oddělení umístěno přímo u urgentního příjmu kliniky, rehabilitace a RTG. Díky tomu se více zefektivní činnost kliniky při stále se zvyšujícím počtu hospitalizovaných dětí. Kromě finanční podpory bylo však důležité zajistit také vybavení, a to v podobě hraček, knížek, nábytku, TV a dalšími věcmi, které díky komunitnímu projektu Prima SVĚT bylo možné pořídit. Poděkování patří rovněž spol. Auto Strž, která finančně též přispěla na rekonstrukci oddělení.

„Chtěl bych velice poděkovat paní ředitelce Lindě Jandové z Nadačního fondu Kolečko a také TV Prima za štědrou pomoc a spoluúčast na rekonstrukci a rozšíření Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Vážím si této pomoci, protože vím, že v dnešní nelehké době, není samozřejmostí a vůbec jednoduché, jakýmkoliv způsobem pomáhat v tak veliké míře jako právě v tomto případě. Za Thomayerovu nemocnici vám všem ještě jednou upřímně děkuji“, řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Zároveň chci poděkovat lékařům a sestrám z kliniky, kteří se na této přestavbě také spolupodíleli“.

„Klinika dětské chirurgie a traumatologie pracovala dosud ve stísněných prostorách, které již nedostačovaly stále stoupajícímu počtu hospitalizovaných i operovaných dětí. Současný způsob péče o nemocné děti vyžaduje nejen lůžka pro pacienty, ale i možnost ubytování doprovodu rodinných příslušníků, herny, edukační a jiné prostory. Proto s velkou radostí a úlevou vítáme rozšíření lůžkové části kliniky a děkujeme hlavně Nadačnímu fondu Kolečko, televizi Prima i ostatním sponzorům,“ uvedl přednosta KDCHT prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

„Rozšíření lůžkové části kliniky je v oblasti podpory dětských úrazových center největším projektem v patnáctileté historii nadačního fondu. Víme, že lékařská péče je v Krči už tradičně na špičkové úrovni, stejně jako přístrojové vybavení, ale úspěch léčby mnohdy závisí na dalších faktorech – třeba i na příjemném, útulném prostředí, poskytujícím v rámci možností určité soukromí nebo pro menší děti pobyt s doprovodem. Všechny finanční prostředky poskytnuté fondem pocházejí ze soukromých zdrojů a jsme za ně všem našim partnerům nesmírně vděčni, každá stokoruna našla své uplatnění. A ještě najde…,“ doplnila výkonná ředitelka NF Kolečka Linda Jandová.

„Prima SVĚT vznikl před dvěma lety s cílem podporovat projekty, které pomáhají oživovat veřejná prostranství, nabízejí prostor pro společné setkávání a hlavně - které mají smysl a přináší místním komunitám radost. Jsem rád, že jsme tyto cíle naplnili a v duchu filozofie „Spojuje nás víc, než si myslíme“ tak navázali na úspěšnou kampaň televize Prima,“ uvedl Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima.

Akce se za TN zúčastnil její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta KDCHT, Lenka Hasová, vrchní sestra z KDCHT a ostatní členové vedení nemocnice a kliniky. Za NF Kolečko se akce zúčastnila Linda Jandová, výkonná ředitelka fondu. FTV Primu zastupoval Aleš Pýcha, marketingový ředitel a Karel Voříšek, moderátor zpravodajství.

Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.