FTN navštívili zástupci z WHO a zajímali se o léčbu tuberkulózy v ČR

02.01.2024

Možnosti léčby, dostupnost léků a podmínky pro izolaci a poskytování léčby tuberkulózy (TBC), včetně její nejzávažnější formy v podobě multirezistentní TBC u dětí a dospělých v ČR, to vše zajímalo zástupce z WHO, kteří nedávno navštívili Fakultní Thomayerovu nemocnici (FTN).  V čele této významné delegace byl Dr. Askar Yedilbayev, regionální poradce WHO pro TBC a multirezistentní TBC a Dr. Andrei Dadu, zástupce WHO - epidemiolog, který se zaměřuje na záchyt tuberkulózy a prevenci jejího šíření. Společně navštívili pracoviště mezinárodně uznávané Pneumologické kliniky 1. LF UK a Pediatrické kliniky 1. LF UK ve FTN, na kterých se léčí dospělí a dětští pacienti s TBC.  A jaké moderní léky jsou používány k její léčbě a zda jich je dostatek, to vše bylo předmětem odborné diskuse v rámci programu.

Zástupce WHO zajímaly podmínky léčby TBC pacientů a rovněž přístup k moderním lékům, a to především u rezistentních forem nemoci u dospělých i dětských pacientů. Velice ocenili přístup ČR, které se povedlo efektivně implementovat do léčby TBC a zvláště do léčby její multirezistentní formy ty nejefektivnější léčebné postupy a moderní léky. Dostupnost léků a moderní lékové kombinace hrají důležitou roli nejen v celém procesu uzdravení pacienta, ale významně zkracují dobu jeho nakažlivosti a i jeho pobyt v nemocnici. Za Plicní kliniku představila zástupcům WHO program léčby TBC u dospělých pacientů její přednostka prof. Martina Koziar Vašáková a Pediatrickou kliniku reprezentovala MUDr. Karolína Doležalová, která se intenzivně zabývá léčbou TBC u dětí.

Představitelé z WHO ocenili organizaci léčby multirezistentní TBC v rámci Plicní kliniky, která jako jediná v ČR se dlouhodobě a intenzivně věnuje léčbě těchto těžkých forem nemoci. Samotné pracoviště Centra pro léčbu multirezistentní tuberkulózy bylo předmětem velkého zájmu ze strany zástupců WHO.  V rámci programu byl představen také společný výzkumný projekt vývoje imunologického testu na rozlišení tuberkulózní infekce a aktivní tuberkulózy, na kterém se spolupodílí obě uvedená pracoviště. Součástí programu byla prezentace o současném stavu léčby TBC v ČR, jejím vývoji a také historie samotné léčby. Jeden ze zásadních bodů byl nárůst celkového počtu pacientů v souvislosti se současnou migrací a nárůst také podílu rezistentních forem TBC především u dospělých pacientů, ale nově i u dětí.  Aktuálně na Plicní klinice bylo od začátku roku 2023 léčeno celkem 30 pacientů s diagnózou multirezistentní TBC a toto číslo má bohužel strmý nárůst oproti předchozím rokům. Z toho důvodu je nutné, aby byl zajištěn co největší přístup k moderním lékům a zahájení včasné a efektivní léčby. Na Pediatrické klinice byla v roce 2023 hospitalizována 1 pacientka s MDR TBC a celkem 29 dětí s TBC, což je 4násobný nárůst oproti období do r. 2020.

V závěru programu konstatovali zástupci z WHO, že odborně i organizačně je léčba TBC v ČR na celosvětové úrovni, je však třeba ještě dobudovat vhodné podmínky pro hospitalizaci dětí s TBC a podpořit trend pro mimonemocniční kontrolovanou léčbu pacientů s TBC včetně její multirezistentní formy. Rovněž deklarovali i příslib pomoci k zajištění plynulosti dodávek nových a moderních léků do Evropy, a tedy i do ČR.

VÍCE o Plicní klinice ve FTN

VÍCE o Pediatrické klinice ve FTN

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.