Odborné ambulance

 • Kardiologická ambulance
 • Hematologická ambulance
 • Ambulance pro rizikové děti a SIDS
 • Plicní ambulance
 • Ftiseologická ambulance
 • Odborná laboratoř funkčního vyšetření plic
 • Endokrinologická ambulance
 • Nefrologická ambulance
 • Alergologická a imunologická ambulance
 • Gastroenterologická ambulance
 • Dorostová ambulance