Klinicko-farmakologická jednotka

Klinicko-farmakologická jednotka

V současnosti nabízí 24 lůžek na nadstandardně vybaveném oddělení pro provádění fáze  I/II, farmakokinetických či bioekvivalenčních studií a ambulantní prostory pro provádění studií fáze II-IV.

Certifikát systému managementu jakosti


Česká verze  English version

V červnu 2010 bylo toto pracoviště certifikováno dle mezinárodní normy ISO 9001:2008.

Brochure - Clinical - Farmakology Unit (.pdf)
Clinical - Pharmacology Unit (.pdf)