Napsali o nás: Rozhovor s Pavlem Kohoutem o unikátní léčbě pomocí tzv. fekální transplantace (blesk.cz)

02.03.2020

Syndromem dráždivého tračníku trpí až 20% lidí a jde o nepříjemné onemocnění, které je spojeno s bolestí břicha při vyprazdňování. Lidé trpí vysokými průjmy, častými střevními infekcemi a trpí např. poruchou trávení cukrů, změnou hybnosti střev atd. Jaká je možná léčba? Pomocí tzv. fekální transplantace (fekální bakterioterapie) a o této nové metodě poskytl rozhovor doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3. LF UK a TN pro blesk.cz.  Thomayerova nemocnice ve spolupráci s FN Motol bude vůbec první nemocnicí v ČR, která v rámci své studie, bude nabízet tuto unikátní léčebnou metodu pro své pacienty trpící uvedeným onemocněním.

Nálev s cizí stolicí nalijí do pacienta! Takhle léčí v Thomayerce střevní nemoci 

Medicína kráčí dopředu mílovými kroky. Různé alternativní lékařské postupy, které byly ještě před několika lety tabu, se dnes osvědčují a začínají se aplikovat i v pražských nemocnicích. Důkazem je metoda transplantace stolice, kterou jako první v České republice bude ve spolupráci s FN Motol testovat Thomayerova nemocnice v Krči na konkrétní onemocnění. Jak transplantace probíhá, co je při ní zapotřebí, a jak se shání vhodní dárci, jsme se zeptali přednosty Interní kliniky Thomayerovy nemocnice Pavla Kohouta.

Pane přednosto, na co je transplantace stolice vhodná a proč?

Pavel Kohout: „Jedná se o alternativní léčbu syndromu dráždivého tračníku, kterým trpí až 20 % populace. Mezi jeho příznaky patří opakující se bolesti břicha v souvislosti s vyprazdňováním, změna frekvence a tvaru stolice, mohou se ale vyskytovat i mimostřevní obtíže. Roli mohou hrát genetické faktory, některé střevní infekce, změny v hybnosti střev, poruchy trávení cukrů, hypersenzitivita. Důležité jsou i psychosociální faktory, především stres. Transplantace nebo také jinak tzv. fekální bakterioterapie může příznivě upravit střevní mikrobiotu a harmonizovat souhru mezi střevní mikrobiotou, střevem a mozkem, což vede ke zmírnění obtíží. Tato nemoc může být léčena právě transplantací neboli tzv. fekální bakterioterapií, při které se stolice od zdravého a náležitě vyšetřeného dárce zpracuje a podá do trávicího traktu pacienta.“

Jakým způsobem?

„Homogenizovaná stolice je aplikována do střev – buď hluboko do tenkého střeva prostřednictvím zavedené sondy či endoskopu, nebo je možné podání do tlustého střeva nálevem nebo pomocí koloskopu. V zahraničí, například v USA,  jsou k dispozici kapsle, které se polykají.“

Je pro pacienty transplantace nepříjemná? Představa toho mít v sobě cizí stolici není asi příliš lákavá. Jak reagují?

„Lékařský úkon je krátký, samotný výkon trvá pouze několik minut. Jinak pacienti, kteří tuto léčbu absolvovali, jsou často velmi překvapeni rychlým efektem této léčby. Pokud jsou pacienti a jejich příbuzní dobře poučeni o průběhu celé metody, jsou jakékoliv obavy či strach zbytečné. Jedinou nepříjemnou součástí je zavedení sondy či endoskopu k aplikaci.“

Je problém sehnat v České republice vhodné dárce stolice?

„Ano, poněvadž kritéria pro výběr dárce jsou velmi přísná. Dárce musí být zcela zdráv, musí mít zdravý životní styl a také musí absolvovat všechna vyšetření včetně těch laboratorních s normálním nálezem. Získat vhodného dárce stolice je relativně složité, protože hromadné nábory nejsou na rozdíl od zahraničí v České republice zatím běžné. Nejčastěji se tak dárcem stává příbuzný či známý pacienta.“

Jaké nemocniční vybavení je pro uskutečnění transplantace zapotřebí?

„Naše pracoviště v Thomayerově nemocnici disponuje zázemím gastroenterologického centra. Převážná většina výkonů však probíhá ambulantně, tedy nikoliv za hospitalizace.“

VÍCE: v článku blesk.cz.

Zdroj: blesk.cz
Datum vydání: 28. 2. 2020
Autor: David Zima

Vaše TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.