Vzdělávání, praxe, stáže

Lékárně FTN byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v těchto oborech:

  • Lékárenský kmen (platné od 27. 3. 2021 do 27. 3. 2026)
  • Klinická farmacie (platné od 26. 3. 2021 do 26. 3. 2026)
  • Praktické lékárenství (platné od 18. 8. 2021 do 18. 8. 2026)
  • Farmaceutická technologie (platné od 19. 8. 2021 do 19. 8. 2026)
  • Nemocniční lékárenství (platné od 8. 12. 2022 do 8. 12. 2027)
  • Odborná praxe v délce 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta (platné od 28. 6. 2019 do 20. 6. 2025)

Na pracovišti zároveň probíhají odborné praxe pro studenty VŠ v oboru Farmacie a pro studenty VOZŠ v oboru Farmaceutický asistent. Pro studenty pátého ročníku farmaceutické fakulty organizujeme praxe v délce 3 měsíců (1 měsíc na Oddělení přípravy léčiv, 1 měsíc na Oddělení hromadně vyráběných přípravků a 1 měsíc na Oddělení výdeje pro veřejnost), pro ostatní studenty připravujeme praxe individuálně, vždy podle studijního plánu školy.


Studenti a zájemci o praxi nebo stáž by se měli v dostatečném předstihu domluvit na termínu praxe s vedoucím lékárníkem nebo vedoucím farmaceutickým asistentem.

Termíny povinných dvoudenních odborných praxí pro specializační vzdělávání v oboru Praktické lékárenství (praxe v přípravě léčiv a praxe v konzultačních činnostech) jsou zveřejněny ZDE.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.