Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie zajišťuje preventivní a represivní hyg.-epid. dozor, průběžně kontroluje dodržování hygienických a protiepidemických zásad, které spoluvytváří. Registruje a analyzuje nemocniční nákazy, posuzuje mikrobiální nálezy v prostředí zdravotnických pracovišť. Spolupracuje při zpracování provozně-protiepidemických řádů.


Odborná činnost:

Sledování a epidemiologická analýza retrospektivní i operativní nemocnosti na nozokomiální infekce/NN/, sledování ohnisek a cest přenosu NN, analýza mikrob. nálezů v prostředí, sledování rizikových pracovišť/cytostatika, lasery, organizace zvláštních očkování, cytogenetických vyšetření, spolupráce při zpracování provozně-protiepidemických řádů, kontrola jejich dodržení včetně z nich plynoucích pokynů a opatření, kontrola pokynů a nařízení hygienické služby, kontroly dezinfekčních a sterilizačních postupů a funkčnosti sterilizátorů, stanovení hyg.-protiepid. opatření při výskytu specifických i nespecifických NN.

Uplatnění hyg. a protiepid. aspektů v provozně-technické oblasti činnosti, sledování a kontrola vody na určených pracovištích v rámci prevence legionelózy. Vzdělávání zdrav. pracovníků v hygienické legislativě, příprava podkladů pro vnitřní pokyny ředitele resp. náměstků v této oblasti, konzultace v profylaxi NN a infekčních nemocí obecně včetně problematiky očkování.


  • Nemocniční infekce resp. jejich sledování je prioritou oddělení.
  • Objektivizace je doplněná prováděním průběžných prevalenčních studií  výskytu nákaz na odděleních nemocnice. Výsledky pak slouží k optimalizaci postupů zajištění takového režimu, aby jejich počet byl minimalizován.
  • K tomu má přispět i celorepubliková studie Nákaz krevního řečiště, prováděná za naší spolupráce oddělením mikrobiologie.

vedoucí oddělení:
MUDr. Kateřina Pavelková
katerina.pavelkova@ftn.cz
tel.: 261 082 261


vedoucí asistentka:
Věra Jakešová
vera.jakesova@ftn.cz
tel.: 261 083 372


sekretariát:
tel.: 261 082 261


umístění:
pavilon F


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.