Návštěva norských expertů v ČR zaměřená na implementaci a sdílení terapeutických a diagnostických postupů při léčbě PASO projektu

Realizace projektu: 10. - 13. 9. 2017
Rozpočet projektu: 100 275 Kč
Registrační číslo: NF-CZ11-BFB-1-070-2017


Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway


Dotaci ve výši 100 275 Kč získala Thomayerova nemocnice na financování návštěvy 2 norských expertek, které se v Norsku zaměřují na práci s dětmi a rodinám s dětmi s psychickým postižením.

Cílem iniciativy je předat jejich zkušenosti širší odborné veřejnosti z řad psychologů, psychiatrů a terapeutů z ČR prostřednictvím odborného semináře vedeného norskými expertkami, dále pak seznámit norského partnera se systémem péče o děti s psychiatrickou diagnózou v ČR a nastavit další vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti poskytování zdravotních služeb prostřednictvím pracovních setkání. Širším cílem iniciativy je přenos dobré praxe do českého prostředí a celkové zkvalitnění služeb poskytovaným rodinám nejen v TN, ale i v dalších spolupracujících organizacích. Spolupráce s norskými expertkami byla navázána při realizaci související iniciativy NF-CZ11-BFB-1-066-2017 v květnu 2017.

Způsobilé výdaje projektu byly hrazeny z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“.


Zpráva z cesty (.pdf)


Fotogalerie

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.