Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centraProjekt v celkové hodnotě 80 miliónů korun je financovaný z prostředků
Integrovaného Operačního programu (43,52 mil Kč) a vlastních zdrojů  FTNsP


Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně standardu poskytované péče v oblasti radiační onkologie, klinické onkologie a radiologie. Poskytovaná léčba ve Fakultní Thomayerově nemocnici je v rámci Komplexního onkologického centra stěžejně věnována péči o testikulární nádory všech morfologických skupin, zejména nádory varlat. Další cílovou skupinou jsou karcinom prsu, karcinom rekta, karcinom prostaty, bronchogenní karcinom a jejich radikální ozařování.
V rámci projektu bude zakoupen lineární urychlovač pro radiační léčbu onkologických pacientů s verifikačním a plánovacím systémem , přístroj pro klinickou dozimetrii, skiagrafický digitální RTG přístroj, dva ultrazvukové přístroje a analyzátor močového sedimentu. Pacientům FTNsP přístroje začnou sloužit na podzim 2010.

Integrovaný operační program


 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.