Kvalita práce

  • od r. 2006 udělena akreditace pro výuku v oboru specializačního vzdělávání a doplňkové praxe v oboru klinická mikrobiologie
  • od r. 2011 certifikace podle norem NASKL - audit I.
  • od r. 2013 certifikace podle norem NASKL - audit II.
  • Laboratoř má platné certifikáty správné diagnostiky SZÚ.

Laboratoř oddělení je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Laboratoř splňuje podmínky Auditu II NASKL v souladu s normou ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – požadavky na kvalitu a způsobilost“.

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce garantována rovněž úspěšnou účastí v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů kontrolních cyklů (např.: SEKK, IEQAS, DGKL, Instand, RfB).

Certifikáty auditů a externí kontroly kvality jsou dostupné na vyžádání na Úseku laboratorních metod FTN.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.