Hospitalizace

Základní údaje o hospitalizaci

  • Obvyklá délka prvohospitalizace činí 3-4 týdny – délku pobytu stanoví lékař dle stavu vašeho dítěte.

Z hlediska psychiatrických zařízení se jedná o pobyty krátkodobé. U rehospitalizací či ve výjimečných případech jsme schopni zajistit pobyty kratší.

  • Oddělení je zaměřeno diagnosticky a na rychlou stabilizaci, nikoliv psychoterapeuticky.

Každý den s dítětem hovoří lékař, a to buď formou individuálního pohovoru či formou komunity. Díky tomu lépe zhodnotíme, jak Vaše dítě zvládá komunikaci s dospělým a jak s vrstevníky, jak se projevuje při soukromém hovoru a jak před skupinou. Skupinové psychoterapie probíhají 1x týdně, avšak pouze u vybraných starších pacientů, účast na nich nelze garantovat.

V současnosti nejsme schopni zajišťovat péči pro pacienty vyžadující monitorované lůžko, tedy o pacienty trvale či závažně agresivní, se závažnějším mentálním postižením či jiné pacienty, kteří vyžadují kontinuální péči a kontinuální dohled jednoho dospělého.

  • Návštěvy jsou možné ve středu mezi 14:00 a 18:00 hod. a v neděli mezi 12:00 a 18:00 hod., o dalších návštěvách rozhoduje lékař.
  • Jednou z hlavních oblastí psychiatrova vzdělání a jeho specializace je posouzení, zda by Vašemu dítěti mohla pomoci medikace či nikoliv – v případě, že medikaci pro své dítě kategoricky odmítáte je dobré o tom lékaře ihned informovat.
  • Obvyklé objednací lhůty plánovaných hospitalizací jsou 2-3 měsíce a více. Vzhledem k celkové nedostupnosti psychiatrické péče pro děti nejsme bohužel ani v akutních případech vždy schopni garantovat volné lůžko a přijetí.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.