Hematologická laboratoř

Provoz laboratorní části je zajišťován na pavilonu "H" (1. patro) v nepřetržitém provozu.
Laboratorní část OKH zajišťuje zpracování hematologických vyšetření pro všechna pracoviště FTN a externí smluvní zájemce (včetně veterinárních vzorků).

Hematologická laboratoř provádí analýzu krevního obrazu (25 parametrů), kvantitativní a kvalitativní mikroskopické hodnocení krevních nátěrů, včetně aspirátů kostní dřeně. Provádí základní a speciální hemokoagulační vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antikoagulační léčby. Provádí speciální vyšetření cytochemická.

Prováděná vyšetření umožňují diagnostiku většiny poruch a onemocnění krvetvorby, diagnostiku hypokoagulačních a hyperkoagulačních stavů a monitorování antikoagulační léčby.

Rozsah laboratorních vyšetření, pokyny pro odběr a transport vzorků a způsob zpracování je k dispozici v Laboratorní příručce OKH.


Hematologická laboratoř se skládá ze dvou samostatných úseků:

 1. Úsek morfologie
  - kompletní zpracování krevního obrazu na automatických analyzátorech (KO, DIF, RTC)
  - mikroskopické hodnocení nátěru krve (DIF, PLT)
  - zpracování sternálních punkcí
  - cytochemická vyšetření

 2. Úsek hemokoagulace
  - základní a speciální koagulační vyšetření
  - monitorování antikoagulační léčby

Kontakty:
lékařský garant:
primářka MUDr. Kamila Valentová kamila.valentova@ftn.cz
tel.: 261 082 320
vedoucí laborantka:
Mgr. Hana Čtrnáctá hana.ctrnacta@ftn.cz
tel.: 261 083 339
analytický garant, manažer kvality:
Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D. petra.trachtulcova@ftn.cz
tel.: 261 083 264

Statimová laboratoř: Morfologická laboratoř:
tel.: 261 083 446 tel.: 261 083 446
Koagulační laboratoř:
tel.: 261 083 264

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.