Ve FTN byl ukončen projekt zaměřený na týrané děti a násilí v rodině. Projekt byl podpořen díky tzv. Norským fondům!

24.04.2024

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byl ukončen projekt pod názvem „Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí", který byl zahájen v únoru 2021.  Projekt získal finanční podporu z grantu z Fondů EHP 2014-2021 (tzv. Norské fondy) v rámci programu „Zdraví“. Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně otestovat různé nástroje pro včasné rozpoznání násilí či týrání páchaného v rodinném prostředí na dětech, a to nejenom ve zdravotnickém zařízení, ale hlavně školách. Součástí projektu byla školení pro pedagogy, výchovné poradce, lékaře, psychology a psychiatry za účelem zvýšení jejich kvalifikace v oblasti léčby duševního zdraví u traumatizovaných dětí. Projekt byl realizován ve spolupráci se Základní a mateřskou školou při FTN a norskou organizací Alternativ til Vold (ATV).

Projektem prošlo celkem 300 dětí a 60 rodičů, a to prostř. individualizovaných terapeutických programů, které jim poskytly potřebnou podporu a pomoc ve zvládání těžké životní situace.

„Za naší nemocnici bych chtěl poděkovat všem partnerům, účastníkům a podporovatelům tohoto projektu za jejich přínos, odhodlání a práci, které umožnily tento projekt realizovat po dobu tří let. Díky společnému úsilí jsme mohli udělat významný krok vpřed v ochraně dětí a podpoře jejich duševního zdraví a pohody,“ dodal ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a doplnil: „Jsem velice rád, že tyto projekty se v ČR realizují a jsou podporovány, protože veškeré násilí a týrání páchané na dětech je tím nejhorším, co může být a je nutné o tom otevřeně mluvit a bojovat proti tomu všemi prostředky.“ 

Součástí projektu bylo několik odborných školení, kterého se zúčastnilo přes 134 lidí z oborů psychologie, pedagogika, psychiatrie, zdravotnictví a dalších odborníků v oblasti práce s původci násilí. Podrobně o projektu (viz příloha, prezentace: „IMPLEMENTACE PROGRAMU ZÁCHYTU TRAUMATIZOVANÝCH DĚTÍ A ZASTAVENÍ NÁSILÍ“, autor: Ing. Martina Kavanová, projektová manažerka, Projektová kancelář, FTN). Zároveň se podařilo zmodernizovat a zvelebit prostory pro práci s dětmi v ZŠ a MŠ při FTN a v adaptačním bytě a adaptačním pokoji v Dětském centru ve FTN (viz prezentace od PaeDr. Iva Křivánková, ředitelka ZŠ a MŠ při FTNvíce).  

Díky projektu zároveň vznikly nové metodiky určené pro pedagogy, psychology a zdravotníky. Jedná se o Metodiku k včasnému záchytu traumatizovaných dětí pro pedagogy (.pdf) a další má název Metodika práce s traumatizovaným pacientem/pacientkou ve zdravotnictví pro zdravotníky (.pdf). Pro psychology byla z Norska přeložena a upravena pro české prostředí - Metodika „Jak mluvit s dětmi o násilí“ (více). Všechny metodiky budou používány k posílení odolnosti dětí a rodin, které čelí různému typu a formě násilí. Spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními, školami a odborníky z oblasti psychického zdraví bude nadále rozvíjena s cílem udržet a rozšířit pozitivní dopady tohoto projektu. Vytvořené postupy by se měly stát nedílnou součástí standardní praxe ve zdravotnických zařízeních a školách zapojených do pilotního projektu. 

„Projekt bezesporu přispívá k tematizaci násilí jako vážného zdravotního a společenského problému, což vede k širší celospolečenské diskusi, zvýšené veřejné osvětě a mezirezortní spolupráci,“ uvedla náměstkyně pro vědu, výzkum, výuku a mezinárodní záležitosti RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D. z FTN

Projektu se kromě jiných účastnila tato pracoviště:

  • Dětské centrum při FTN,
  • Odd. dětské psychiatrie,
  • Odd. dětské neurologie,
  • Pediatrická klinika 1. LF UK,
  • Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK,
  • ZŠ a MŠ při FTN,
  • a norská organizace ATV                   

Slavnostního ukončení projektu se za FTN zúčastnili doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel FTN, náměstkyně pro vědu, výzkum a mezinárodní záležitosti RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D., Ing. Martina Kavanová, projektová manažerka z FTN, PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. klinická psycholožka z Dětského centra při FTN, Mgr. Eliška Kletečková, klinika psycholožka rovněž z Dětského centra při FTN a PaeDr. Iva Křivánková, ředitelka ZŠ a MŠ při FTN. Dětské centrum při FTN zastupovala jeho ředitelka MUDr. Jaroslava Lukešová. Za norskou organizaci ATV se akce zúčastnila psycholožka PhDr. Barbora Jakobsen, která hovořila o zkušenostech a práci s traumatizovanými dětmi, které se setkaly s různými formami násilí atp.

Kromě zástupců FTN se slavnostního dne zúčastnili i zástupci MF ČR, Velvyslanectví Norského království či veřejné správy. Městkou část Praha 4 zastupovala Irena Michalcová, 1. místostarostka pro školství, národnostní menšiny, rodinnou politiku a vnější vtahy, která zhodnotila dosavadní vynikající spolupráci nejen s Dětským centrem při FTN, ale celkově i s FTN v oblasti školství a zdravotnictví.

VÍCE o projektu

Prezentace k projektu (.pdf)

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.