V listopadu se v TN konala tradiční konference – Den Marie Španělové pro zdravotnické pracovníky

04.12.2019

V Thomayerově nemocnici se v polovině listopadu konala tradiční konference – Den Marie Španělové pro zdravotnické pracovníky. V tomto roce šlo již o dvacáté třetí setkání zdravotních sestřiček a bratrů v TN. Konferenci zahájila Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání. Přivítala přítomné účastníky, poděkovala jim za jejich usilovnou a namáhavou práci, kterou vykonávají mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností pro své pacienty. Tématem letošního ročníku konference bylo – „Co chceme/nechceme vědět“, které nabízí mnohé úhly pohledu, významy a asociace.

Poté předala slovo řediteli nemocnice, doc. MUDr. Zdeňku Benešovi, který poděkoval za pozvání a možnost konferenci navštívit, poděkoval zaměstnancům za celoroční nelehkou práci a seznámil je s budoucími plány rozvoje nemocnice. Zmínil například přípravu rekonstrukce několika pavilonů TN, nákup nových přístrojů či budoucí výstavbu urgentního příjmu, která by měla vzniknout u plicní kliniky. Vše je však závislé na finančních možnostech nemocnice a také dotací ze strany Min. zdravotnictví či evropských fondů. 

Dopolední blok přednášek zahájila Mgr. Jaroslava Barková, personální náměstkyně TN na téma Národní registr zdravotnických pracovníků. Registr zdravotnických pracovníků byl vyřazen z provozu a na jeho místo byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků. Magistra Barková zmínila legislativní ukotvení registru, a jaké údaje o zdravotnických pracovnících jsou v systému evidovány, kdo do systému vkládá data, kdo je může číst a jaké změny nastanou od 2. 1. 2020.

Podrobný průběh konference spolu se statistickými údaji z Národního registru si můžete prostudovat v přiložené kompletní tiskové zprávě.

Den Marie Španělové - tisková zpráva (.pdf)


Děkujeme našim zaměstnancům, že se dostavili na konferenci v tak hojném počtu a všem přednášejícím za jejich čas a zajímavé inspirativní příspěvky. Dále chceme poděkovat Mgr. Mrkvičkové za osobní záštitu konference, zaměstnancům Závodní jídelny za přípravu dobrého občerstvení i samotné zázemí. Poděkování patří také týmu z Centra pro vzdělávání v TN, který se spolupodílel na organizaci a administrativní podpoře konference.

Mgr. Hana Kramperová, MBA
vedoucí Centrum pro vzdělávání v TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.