FTN rozšiřuje kapacity pro aplikaci monoklonálních protilátek, a to až na 40 lidí denně!

08.11.2021

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) rozšiřuje své kapacity pro aplikaci tzv. monoklonálních protilátek, které se používají k léčbě počáteční fáze nemoci Covid-19, a to až na 40 lidí denně.  Mezi tyto protilátky patří bamlanivimab a etesevimab a FTN je jejich centrálním výdejovým místem pro ostatní zdravotnická zařízení v ČR. Důležité je podat tyto protilátky včas, a to nejdéle do 7 dnů od pozitivního testu na Covid-19. Aktuálně se rozšířila kapacita aplikacích míst v rámci plicního oddělení a nově rovněž na pracovišti Interní kliniky 3. LF UK ve FTN.

O indikaci léku vždy rozhoduje ošetřující lékař dle přesně stanových kritérií (viz Rozhodnutí MZ). Pokud nemocný splní indikační kritéria, pak ošetřující lékař doporučí pacienta k aplikaci monoklonálních protilátek v příslušném zdravotnickém zařízení. Pacientovi se podává jedna dávka nitrožilně, a to ambulantně při urgentních příjmech nemocnic. Aplikace léku trvá přibližně jednu hodinu. Následně je pacient další hodinu sledován kvůli případné reakci a poté propuštěn do domácí péče. Etesevimab obsahuje odlišnou protilátku než jaká je v bamlanivimabu, ale v kombinaci s ním má veliký efekt v účinnosti proti tzv. mutaci delta, která v současné době v ČR dominuje. Jde o monoklonální protilátky, které jsou namířeny proti viru a jeho účinkům.

Bamlanivimab v kombinaci s etesevimabem jsou určeny:

  • pro dospělé rizikové pacienty a děti starší 12 let, pokud váží více než 40 kg,
  • pacient s vysokým rizikem progrese onemocnění nebo hospitalizace, je každý, kdo je například starší 65 let, nebo je starší 55 let a zároveň má CHOPN, hypertenzi nebo kardiovaskulární onemocnění, nebo pacient s chronickým onemocněním ledvin nebo jater nebo pacient s cukrovkou atd.

Aplikace protilátek však nenahrazuje očkování proti nemoci Covid-19, ale je určena pro léčbu počátků nemoci. Nejúčinnější a nejefektivnější je však prevence před samotným onemocněním, a to díky OČKOVÁNÍ!

VÍCE na webu FTN

Vaše FTN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.