Bamlanivimab a etesevimab

Kontakt na aplikační centrum monoklonálních protilátek ve FTN:
(registrace konkrétního termínu podání protilátek)

– ambulance Interní kliniky 3. LF UK a FTN – tel. č.: 261 083 806 (každý všední den 8-16 hod.)
– ambulance Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN –
tel. č.: 261 083 485 (víkendy, svátky)

Přehled a kontakty na aplikační centra v celé ČR k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví

 

Kontaktní údaje pro komunikaci ohledně léku bamlanivimab a etesevimab (určeno pouze pro zdravotnická zařízení):

Lékárna FTN, Odd. hromadně vyráběných přípravků
tel. č.:  261 083 617  (volat pouze v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.)
e-mail:  bamlan@ftn.cz  (pouze v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.)

Upozorňujeme zdravotnická zařízení, že léky si u nás mohou objednat i do zásoby!


FTN je centrálním výdejovým místem pro léky - bamlanivimab a  etesevimab. O indikaci léku vždy rozhoduje ošetřující lékař dle přesně stanových kritérií (viz Rozhodnutí MZ). Pokud nemocný splní indikační kritéria, pak ošetřující lékař doporučí pacienta k aplikaci monoklonálních protilátek v příslušném zdravotnickém zařízení. Pacientovi se podává jedna dávka nitrožilně, a to ambulantně při urgentních příjmech nemocnic. Aplikace léku trvá přibližně jednu hodinu. Následně je pacient další hodinu sledován kvůli případné reakci a poté propuštěn do domácí péče.

Informace o bamlanivimabu a etesevimabu pro lékaře:
Bamlanivimab v kombinaci s etesevimabem jsou určeny pro dospělé pacienty a děti starší 12 let, pokud váží více než 40 kg. Jsou určeny k léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u rizikových pacientů. Pacient s vysokým rizikem progrese onemocnění nebo hospitalizace, je každý, kdo je například starší 65 let, nebo je starší 55 let a zároveň má CHOPN, hypertenzi nebo kardiovaskulární onemocnění, nebo pacient s chronickým onemocněním ledvin nebo jater nebo pacient s cukrovkou. Kompletní seznam kriterií pro podání bamlanivimabu a etesivimabu je uveden v rozhodnutí MZ.

Etesevimab obsahuje odlišnou protilátku než jaká je v bamlanivimabu, ale v kombinaci s ním má veliký efekt v účinnosti proti tzv. mutaci delta, která v současné době v ČR dominuje. Doba trvání klinických příznaků nemoci nesmí přesahovat 7 dní. Jde o monoklonální protilátky, které jsou namířeny proti viru a jeho účinkům. Tím výrazně zmenšují riziko poškození plicní tkáně.

Aplikace protilátek však nenahrazuje očkování proti nemoci Covid-19, ale je určena pro léčbu počínající nemoci. Nejúčinnější a nejefektivnější je prevence před samotným onemocněním, a to díky OČKOVÁNÍ!

VÍCE na webu MZČR


Dokumenty ke stažení:

Vaše FTN

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.