FTN pořídila pro léčbu onkologicky nemocných dva nejmodernější lineární urychlovače!

19.01.2023

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) v průběhu loňského roku postupně uvedla do provozu v prostorách ozařoven Onkologické kliniky 1.LF UK dva nové lineární urychlovače - TrueBeam od firmy Varian, které patří mezi nejmodernější ozařovače ve světě. Nemocnice pořídila nové přístroje za více než 130 milionů korun, a to díky významné finanční podpoře ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

Obměna přístrojů probíhala postupně za prakticky plného provozu vždy na jednom ze dvou ozařovačů s cílem minimálně narušit kontinuitu dostupnosti samotné léčby.

Co umí nový lineární urychlovač – TrueBeam?

Nové přístroje umožňují provádět nejmodernější radioterapeutické techniky vč. ozařování v řízeném dýchání (v hlubokém nádechu a 4D radioterapii), adaptivní radioterapie s deformabilní registrací obrazu a stereotaktické radioterapie. Samozřejmou součástí ozařovače je výkonné cone beam CT určené ke každodenní kontrole uložení nádoru a rizikových orgánů a díky speciálnímu polohovacímu 6D stolu je umožněno přesné nastavení pacienta do ozařovací polohy. Nově byl instalován i plánovací a verifikační systém, díky nimž je umožněno vysoce přesné ozáření zhoubných nádorů s účinným šetřením okolních zdravých tkání.

„Integrované CT do ozařovače nám navíc umožňuje kontrolovat polohu zdravých tkání. Třeba zda je dostatečně naplněn močový měchýř nebo konečník a zářit tak pacienta skutečně podle ozařovacího plánu tak, jak je to pro něj nejvýhodnější. A to každý den léčby,“ upřesnila přednostka Onkologické kliniky 1. LF UK doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. „Zdravé tkáně, které obklopují nádor, mnohdy těsně přiléhají k oblasti, kterou chceme ozařovat. Z tohoto důvodu opravdu potřebujeme mít přesnost několik málo milimetrů,“ doplnila doc. Lohynská.

Jaké výhody bude mít nová léčba nádorových onemocnění pro pacienty?

Daleko přesnější radioterapie znamená možnost precisního ozáření nádoru a zároveň s vysokým efektem šetření okolní zdravé tkáně, která tak díky tomu zůstane nepoškozená. To se promítne do lepších léčebných výsledků, a to znamená více úspěšně léčených a vyléčených nemocných. Jak již bylo uvedeno, nové ozařovací techniky šetří zdravé tkáně, což znamená méně krátkodobých i dlouhodobých nežádoucích účinků. Protože v naší nemocnici v posledních letech fungoval jen ozařovač jeden, došlo také k významnému zkrácení čekací doby. Došlo i k navýšení počtu pacientů. Největší část našich pacientů pochází z jižní části Prahy a jižní a východní části Středočeského kraje. Většina pacientů je tak pohodlně léčena v dojezdové vzdálenosti od svého domova ambulantně bez nutnosti odeslání na jiná pracoviště. V případě nutnosti může léčba probíhat i za hospitalizace.

Onkologická klinika ve FTN se v oblasti radioterapie zaměřuje zejména na léčbu zhoubných nádorů prsu, prostaty, tlustého střeva, plic a nádorů hlavy a krku. Nové přístroje však umožňují účinné a bezpečné ozařování všech typů nádorů. Nové přístroje umožní nejen přesnou a účinnou radioterapii podle všech požadavků současné medicíny, ale i rozvoj klinických studií v oblasti radiační onkologie.

Nejčastěji se nyní ozařují pacientky s nádorem prsu. Ty tvoří polovinu našich pacientů. Potom jsou to nádory prostaty, plic a ostatní nádory. Pokud se například jedná o časné stádium karcinomu prsu, který se podařilo díky mamografickému screeningu včas lokalizovat, pak úspěšnost léčby pomocí lineárního urychlovače je více než 90 %.

VÍCE o lineárním urychlovači

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.