Děkan 3. LF UK prof. Petr Widimský navštívil FTN

02.05.2024

Fakultní Thomayerovu nemocnici (FTN) navštívil děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., který se setkal se zástupci vedení několika klinik a za nemocnici ho přivítal její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Tématem diskuse byla především věda, vzdělávání a výzkum v rámci klinických pracovišť nemocnice, které spadají pod 3. lékařskou fakultu UK. Součástí programu byla i prezentace rozvoje akademické činnosti ve FTN za dobu posledních pěti let, kterou přítomným představila RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D., náměstkyně ředitele pro vědu, výzkum, výuku a mezinárodní záležitosti.

Spolupráce mezi FTN a 3. lékařskou fakultou je dlouholetá a má svou tradici ve výuce studentů, vědeckých aktivitách i v rámci praktické činnosti. Při společném setkání obě strany vyjádřily spokojenost s dosavadní spoluprací, kterou nadále chtějí ještě více prohlubovat. Děkan tlumočil kladná hodnocení studentů na výuku ve FTN a vyjádřil připravenost fakulty podporovat rozvoj vědeckých aktivit ve FTN včetně doktorského studia.

Prof. Widimský se během své návštěvy setkal se zástupci klinik a diskutoval s nimi o aktuální činnosti, plánech a rozvoji jednotlivých pracovišť. Společného setkání se zúčastnili následující přednostové klinik: MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA (za: Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK), prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. (za: Neurologická klinika 3. LF UK), prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. (za: Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK), prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. (za: Urologická klinika 3. LF UK), doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. (za: Interní klinika 3. LF UK), doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. (za: Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK) a MUDr. Tom Phlilipp, Ph.D., MBA (za: Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK). V průběhu návštěvy FTN měl prof. Widimský možnost osobně také navštívit uvedené kliniky a seznámit se s místním prostředím a zdravotnickým personálem. Například navštívil nové robotické centrum, které bylo ve FTN nedávno slavnostně otevřeno. Dále ho čekala prohlídka zrekonstruovaných prostor Kliniky dětské chirurgie a traumatologie či moderní operační sál, který používá Klinika hrudní chirurgie. Prof. Widimský se rovněž setkal se zdravotníky z Interní kliniky a zastavil se také na Klinice revmatologie a rehabilitace, Neurologické klinice a v Ústavu patologie a molekulární medicíny.

Vedení FTN děkuje děkanovi prof. Widimskému za jeho příjemnou a milou návštěvu.

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.