Žádanky o vyšetření a laboratorní příručka

Použitý formát dovoluje možné použití žádanek:

  • žádanku po otevření vytisknout a vyplnit ručně
  • žádanku po otevření vyplnit na PC:
    - zaškrtávací pole se vyplňuje kliknutím
    - ostatní pole potřebným textem
  • žádanku lze uložit (pod novým jménem ukládaného souboru) a vytisknout

Informovaný souhlas s odběrem krve na molekulárně genetické vyšetření

Laboratorní příručka oddělení patologie a molekulární medicíny (.pdf)