Výběrová řízení

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

16.11.2017

konkurzní řízení na obsazení funkce