Výběrová řízení

Ředitel Thomayerovy nemocnice
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: