Specializované ambulance

Hypertenze v těhotenství

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
renata.cifkova@ftn.cz
tel.: 261 083 694


Srdeční selhání

MUDr. Jan Bruthans, CSc.
jan.bruthans@ftn.cz
tel.: 261 083 905


Familiární hypercholesterolémie (projekt MedPed) a závažnější dyslipidémie

MUDr. Alena Krajčoviechová
alena.krajcoviechova@ftn.cz
tel.: 261 083 698


Screening spánkové apnoe

MUDr. Pavel Šulc
pavel.sulc@ftn.cz
tel.: 261 083 904


Prevence cévní mozkové příhody (CMP)

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
peter.wohlfahrt@ftn.cz
tel.: 261 083 817