Radioterapie

Radioterapie se využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření. Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně. Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů. Často se také uplatňuje v kombinaci s chemoterapií.

Používá se především k léčbě těchto nádorů:

  • lymfomy
  • seminomy
  • karcinom prostaty
  • bronchogenní karcinom
  • karcinom prsu
  • kolorektální karcinom

Na našem oddělení neprovádíme léčbu gynekologických nádorů ani nádorů krku (ORL oblasti).

V dnešní době se v radioterapii uplatňují moderní zobrazovací metody - výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrazvuk nebo třeba pozitronová emisní tomografie (PET). S využitím těchto metod lze dobře stanovit rozsah onemocnění a zacílít tak ozáření s velkou přesností.

Ambulance radioterapie a CT simulátor se nacházejí v pavilonu A3.
Naše radioterapeutické ozařovny najdete v pavilonu X a jsou vybaveny moderními přístroji:

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.