Pracoviště diagnostických laboratoří

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

Příjem materiálu tel.: 261 082 444
klinická laboratoř tel.: 261 082 274
močová laboratoř tel.: 261 083 533
střevní laboratoř tel.: 261 083 517
TBC laboratoř tel.: 261 083 135
PCR laboratoř tel.: 261 082 384
molekulárně biologická laboratoř tel.: 261 083 445
anaerobní laboratoř, ARO laboratoř tel.: 261 082 430
serologická laboratoř tel.: 261 083 573
varna půd tel.: 261 083 753