Spolupracující Nadační fondy

Oddělenní patologie a molekulární medicíny podporuje:

Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice podporují

          

Kliniku dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK/TN významně podporuje:

Kolečko - nadační fond      

Urologické Oddělení Thomayerovy nemocnice podporuje:

Na úpravách dětských oddělení nemocnice s důrazem na jejich výtvarné pojetí a výzdobu se významně podílí Nadace:

Nadace Archa

Nadační fond Porozumění