Dětská klinická psychologie

Thomayerova nemocnice získala akreditaci MZČR v oboru Dětská klinická psychologie k uskutečňování celého specializačního vzdělávacího programu (teoretické, praktické a teoreticko-praktické části).

Termíny supervizních seminářů (vždy sudé týdny):

10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 5.9, 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.2017

Školitel: PhDr. Dana Krejčířová

Kontakt: dana.krejcirova@ftn.cz