Dětská klinická psychologie

Thomayerova nemocnice získala akreditaci MZČR v oboru Dětská klinická psychologie k uskutečňování celého specializačního vzdělávacího programu (teoretické, praktické a teoreticko-praktické části).

Termíny supervizních seminářů (vždy sudé týdny):

19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.2017

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 4.9, 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2018

Školitel: PhDr. Dana Krejčířová

Kontakt: dana.krejcirova@ftn.cz