Akreditace

Pneumologická klinika 1.LF UK a TN je akreditována v oborech:

Pneumologie a ftiseologie, ze dne 25.04.2006, s prodloužením do 17.2.2023

Alergologie a klinická imunologie, ze dne 12.06.2006, s prodloužením do 09.03.2024